A uviděli matku
MA MA+MA MA-MA MA
4 milá 8 živých 0 4 milá
Ma Ma+Ma Ma-Ma Ma
850 živých spasených 1700 bratrů bohů 0 850 živých spasených
ma ma+ma ma-ma ma
11330 synů Boha Bratr Beránek, Adam, Ježíš 22660 panen Člověk lidé 0 11330 synů Boha Bratr Beránek, Adam, Ježíš
ma# ma#+ma# ma#-ma# ma#
12184 24368 0 12184
574
Ten den bratři váš napsáno, řečeno, dokonáno, uviděli Matku, jejíž jméno bylo Otec Jsem Já, Ježíš bratři ... :-) Matka je Bratr váš věčný, váš milý Kristus
řečeno: vás živých bohů váš živý Bůh spoken#+<spoken#>=287+287=574 napsáno: vás živých bohů, váš živý Bůh written+<written>=287+287=574 done=574 saw=574 Matka je Bratr váš věčný, váš milý Kristus mother#+<mother#>=329+245=574 Otec Jsem Já, Ježíš abi=574 2 Kings18:2 ...His mother's name also [was] Abi...Bratr živých, spasených věčný Bůh Kristus three#-eighty#=579-5=584 eighty#-three#=5-579=-574 year#-five#=919-345=574 five#-year#=345-919=-574
574/666 = 0 + 574/666 = 0,861861861861862
Aby mohli kde živých Člověk Jsem, bratrů živých vykoupených posvěcených víno
Let+<Let>=861 might=861 where#-<where#>=861 <vine#>=62 <redeemed#>=62 <sanctified#>=62
ABI ABI+ABI ABI-ABI ABI
0 Otec Jsem Já 0 0 0 Otec Jsem Já
Abi Abi+Abi Abi-Abi Abi
276 vás bohů Člověk 552 0 276 vás bohů Člověk
abi abi+abi abi-abi abi
574 spasenému příteli synu <Reuben>=74 1148 0 574 spasenému příteli synu <Reuben>=74
abi# abi#+abi# abi#-abi# abi#
850 živých spasených 1700 bratrů bohů 0 850 živých spasených
TWO TWO+TWO TWO-TWO TWO
0 0 0 0
Two váš Two+Two Two-Two Two
14 nevěsto 28 ty živá 0 14 nevěsto
two two+two two-two two
836 živých Bratr, Člověk 1672 Jsem Člověk bohové váš 0 836 živých Bratr, Člověk
two# two#+two# two#-two# two#
850 živých spasených 1700 bratrů bohů 0 850 živých spasených
DEN DEN+TWELVE DEN-TWELVE TWELVE
0 0 0 0
Den Den+Twelve den bratři váš Den-Twelve Twelve bratři
0 2 vám -2 2 váš
den den+twelve den-twelve twelve
661 lidí Člověk Jsem 848 živých laskavý 474 pro přítele-syna 187 bratrů živých bohů
den# den#+twelve# den#-twelve# twelve#
661 lidí Člověk Jsem 850 živých spasených 472 milí bohové váš 189 Jsem život věčný
<TWO> <TWO>+<SIXTY> <TWO>-<SIXTY> <SIXTY>
0 0 0 0
<Two> vás <Two>+<Sixty> <Two>-<Sixty> <Sixty> lidí
14 nevěsto 14 Jsem milý 14 Jsem milý 0
<two> <two>+<sixty> <two>-<sixty> <sixty>
821 věrný Jsem 836 vás lidí živých Bratr Člověk 806 vás lidí živých Člověk 15 lidé Ježíš Kristus
<two># <two>#+<sixty># <two>#-<sixty># <sixty>#
835 živých Bratr Kristus 850 živých spasených 820 živých Ráje 15 lidí Ježíš Kristus