MATRIX-vzájemně odečtená data 12597 15279 15927 17259 17592 17925 19257 19275 25917 27915 57219 59217 75219 79215 92517 97512
ustanovení věčné: 17 25 09. Pochopte velmi bohaté znalosti Ducha Svatého, bratři bohové vaše spása věčná, Beránka Krista věčného, určený Svátek Boha k datu spásy věčné, Bude milost ten den, buďte syny Boha lidé, buďte spravedliví, buďte Židé, budou roky m Mesiáš, Děti Jsem Mesiáš i Bůh Hle, Jsem Bůh Ježíš Kristus, bratři bohové věčný váš, bratři stala se spása, začala potřeba nést pochopení pravdy, vám pannám milý Bratr bratrů bohů věčných. Zem Jsem bohů věčných, Zeď, Ježíš, Bůh věčný. Jsem Bůh věčný bratrů bohů věčných. Ochrana toho dn Jsem věčných vás spasených bohů Kost: Jsem živých Bratr, bratrů věčných svatých, Bratr, Bratr bohů, Jsem věčný váš, věčný Ježíš. Jsem ukrytý den váš Člověk milý, lidí Člověk Jsem, věčný váš Kristus, Bůh. Sedm hromů: ten den lidé Člověk Jsem, Člověk lidí ž Radujte se, vy živí lidé, Jsem Člověk pro bratry, vás bohy, bratry věčné, Jsem věčný váš Bůh Kristus Vás spasených věčný Jsem Bůh 25.9.17. Říká Bůh: řekněte bohové, vy spasení věční bratři Boha poslanou moudrost o síle, důraznosti a hněvu: 25.9.2017 , krok k plné vládě Židů, vás spasených věčných bratrů Boha. poslaná moudrost o tom dni: Váš Člověk Jež vás bohů vaše hodina, zrození v chaosu mícháním, vaše dny synů Boha věčného Ježíše Krista Boha Svatého, věčných bratrů Krista. Síla příbuzných, váš Bratr věčný Ježíš Kristus, váš Bůh věčný bratři spasení . Milosti Bůh, Bratr vás živých, pro lidi Bratr. B aby byl, Kristus Bůh váš, Bratr spasených lidí věčných, Matka Slov, Kristus, Ten milý Bůh vás dcer, ten den
Písnička člověka Kristus Alfa a Omega, Kristus věčný váš bratři bohové Bůh Kristus váš Jsem věčný, bohy Mám spasené A stalo se, Bůh věčný váš Jsem Bratr svatých, Bratr , věčný Člověk, váš Člověk, Bůh lidem Člověkem. Člověk obyvatel Ráje, podíl spasených věčných, bratrů vás bohů živých , Bůh věčný váš Ježíš Kristus
25.9.17 věčná vaše spása bratři Boha. Ukrytý den váš Člověk milý, lidí Člověk Jsem, věčný váš Kristus, bratrů Boha. Sedm hromů: ten den lidé Člověk Jsem, Člověk lidí živých Boha, Jsem Člověk, Člověk pro spasené věčných Božích přátel, Bůh lidí Člověk Ježíš Kristus vášJežíš Kristus věčný Ráje Otec, Jsem synů Boha spasených Kristus váš věčný, milý Bratr věčných bratrů ot+ec=15920=11529+4391 Otec Bůh ot+ec+7=11529+4398=11529+(pa#-nen#) Ano, Muž, Svatý Kristus, Jsem Bratr spasených Kristus, milý Bratr věčně živých da-ish=1445-1355=4398 panen, milé spasené nevěstě, synů Boha Člověk, milý Bratr věčně živých, váš Věrný, Milý synů Boha Člověk pa#-nen#=4514-116=282+4116=4398 Mých synů Boha Ježíš Kristus kaskavý , Odměna, Ježíš Kristus věčný váš ten+eleven=1548+44=1592 Ježíš a Bůh Jsem, bratrů spasených, těch co zůstali, věčných bohů Bůh a Člověk Ježíš Kristus Jesus+El=1592=977+615 Nechte je přidat bratry spasené co zůstali, Jsem lidé Ježíš věčný Jo-Seph=1592=1601+9 Ježíš, Jsem spasení věčný váš, vás lidí bratrů věčných Jo-Shua=1592=2601-9 Israel=2601 Eliáš, Ježíš Kristus bratrů spasených věčných panen Jsem Člověk, bratrů bohů spasených živých život, Jsem bratři Ježíš, Jsem bratři Bratr pro vás, Jsem bratři bratrů spasených Kristus, Bůh věčný eli#-as#=-15922=1666-17588=-1-342-15579 Ježíš Kristus, věčný váš Král, věčnosti dne Jsem spasených živých Bratr přátelé year+s=159270=919+158351 Otec, jako Eli Člověk, bratrů spasených Bratr Ježíš Kristus, Bratr pro bratry, Bratr váš (ot+ec)#+(as+eli)#=15954-15922=6-315+341=32
messi#+as#=4+17588=1+741+16850=17592 (de+ti)-(ja+su)=21400-3801=17599= messi#+as#+7
pe#-ter#=759 two#-reuben#=759 seven#+reuben#=759 pro první bohy spasené věčné milý Ježíš <four>+<first>=759 <first>+<four>=759 Pán, tvůj Bůh Je váš věčný Člověk, vás svat
do#+ma#=5738+12184=4+981+16937=17922
Hle, Jsem Bůh věčný váš, Ježíš Kristus, Jsem Bůh těch co zůstali Be+Hold=1777+15=1792 <remnant>=92 A stalo se, Bůh věčný váš Jsem Bratr svatých, Bratr , věčný Člověk, váš Člověk, Bůh lidem Člověkem and it came to pa
vás spasených věčných bratrů bohů Jsem Bratr milý synů Boha Kristus 2+5+9+1+7=34115 kost: Jsem živých Bratr, bratrů věčných svatých, Bratr, Bratr bohů, Jsem věčný váš, věčný Ježíš ko#-st#=183+19440=-3+37-19291=-19257 ukrytý den váš Člověk milý, lidí Člově Konec. Vykoupených, posvěcených, Jsem věčný Bratr milostivý, Ježíš Kristus, Jsem věčný váš Bůh živých Bratr
fini-sh+Brother=-19275 fini-sh
=62-19340=-19278 ar-re=20735-40006=
--19271 Radujte se, vy živí lidé, Jsem Člověk pro bratry, vás bohy, bratry věč
síla, důraznost on=25917 say#=102+2489=2591 hol+ky=2584+7=2591way#=917 poslaná moudrost o tom dni: Váš Člověk Ježíš Kristus bratři, váš Bratr milý on#-wisdom#=26151-234=25917 on#-send#=26151-234=25917 on#-<anger>#=26151-234=25917 As=259 <full>=259 rule#= Síla příbuzných, váš Bratr věčný Ježíš Kristus, váš Bůh věčný bratři spasení (ho-rn)+(kin+<kin>)=23915+4000=27915 <thine>=915 eleven#+days#=915 dny synů Boha věčného Ježíše Krista days#+eleven#=915 zasetí v chaosu mícháním ze#+rubbabel#=915 dětí-baby Boha <to be>#=572=3+569 on a-<on a>=572=613-41 mother+<mother>=572=328+244 words=572 ids#=572 ten Milý <ten>+<four>=246+326=572 <four>+<ten>=326+246=572 dc#-era#=-572=6-578=-5-567 <den>=19
Mistr, spasených živých Jsem Člověk bratři master#=58+161=219 elder+<e
and#-omega#=59217 and#-alpha#=59212 A Kristus Alfa and#+5-alpha#=59217 Son#+g#=59211 Písnička člověka Son#+g#+6=59217 hand-<hand>=2062-1470=592 chaos mícháním Babylon+<Babylon+Babylonish+Babylon's>=298+285+1+8=592 meat#+<meat#>=302+290=1+591=592 Pán, tvůj podíl spasených synů Boha věčných, Ježíš Kristus, spasených Bratr Jsem, milý Člověk, bohů Bratr, spasených vás toho dne isai#+ah#=100+5119=15+531=4673=5219 <den>=19
Ho+rn=548+4671=5219 eve#
=1+160+5058=5219
womb+man
=73+5146=5219 ill-<ill>
=5234-15=521
A stalo se, Bůh věčný váš Jsem Bratr svatých, Bratr , věčný Člověk, váš Člověk, Bůh lidem Člověkem and it came to pass#+<and it came to pass#>=792=396+396=26+766 La+Am=193+599=792 two-eleven=835-44=792 Člověk obyvatel Ráje, podíl spasených věčných, brat head#=517 duchovní beast+<beast>=517 can#-<can#>=517 shed#+<shed#>=517 ung#=517 tog#=517 <three>+<seven>=477+448=925 <seven>+<three>=448+477=925 ukrytý den váš Člověk milý, lidí Člověk Jsem, věčný váš Kristus hid+den=264+661=925 Sedm hromů: ten den lidé Božích přátel Bůh lidí Člověk Ježíš Kristus jo-sui=766-15=751 friends-51 <took>=751 Eg-Lon=752-1=751 lie#=4+971=975 gave#+<gave#>=510-465=1+974=975 end-<end>=1282-307=975


12597/666= 18,9144144144144 = 18 + 609/666 15279/666= 22,9414414414414 = 22 + 627/666 15927/666= 23,9144144144144 = 23 + 609/666 17259/666= 25,9144144144144 = 25 + 609/666 17592/666= 26,4144144144144 = 26 + 276/666 17925/666= 26,9144144144144 = 26 + 609/666 19257/666= 28,9144144144144 = 28 + 609/666 19275/666= 28,9414414414414 = 28 + 627/666 25917/666= 38,9144144144144 = 38 + 609/666 27915/666= 41,9144144144144 = 41 + 609/666 57219/666= 85,9144144144144 = 85 + 609/666 59217/666= 88,9144144144144 = 88 + 609/666 75219/666= 112,941441441441 = 112 + 627/666 79215/666= 118,941441441441 = 118 + 627/666 92517/666= 138,914414414414 = 138 + 609/666 97512/666= 146,414414414414 = 146 + 276/666


bratři bohové věčná vaše spása pro člověka, Jsem váš Člověk, věčnému nevěsty ,skutečnému pravdivému mládenci synu Jsem Odměna… opravdu ukrytý poklad mysli,vás živých lidí věčných Jsem věčný vás spasených Bůh, vy živí vstupte věčnosti branami svatý národe, ryby Galilejské … opravdu ukrytý poklad mysli,vás živých lidí věčných

el-moved=12764-167=12597 Ree#=1+1526=1527 <day>#-<six>#=1527=1729-202=-9+1536=1527
12597 0 2682/666= 4,02702702702703 = 4 a 18/666 3330/666= 5 = 5 a 0/666 4662/666= 7 = 7 a 0/666 4995/666= 7,5 = 7 a 333/666 5328/666= 8 = 8 a 0/666 6660/666= 10 = 10 a 0/666 6678/666= 10,027027027027 = 10 a 18/666 13320/666= 20 = 20 a 0/666 15318/666= 23 = 23 a 0/666 44622/666= 67 = 67 a 0/666 46620/666= 70 = 70 a 0/666 62622/666= 94,027027027027 = 94 a 18/666 66618/666= 100,027027027027 = 100 a 18/666 79920/666= 120 = 120 a 0/666 84915/666= 127,5 = 127 a 333/666tedy Jsem synů pravice spasených, lidí Člověk Kristus, království nebe Beránek


lidí Člověk Mých Ta zem: Člověk lidí věčných, Ježíš váš, lidí Člověk a Bůh živých Mých, váš Král království nebe, Mých Jsem životem Otec a Máti pro člověka Ráje, Ráj
+++ also+<also>=1665+1665=3330 one#+twelve#=4473+189=130+4532=4662 you=4995 +++ _a=76660 Acco-rd=856-7534=-6678 ta#-zem#=6690+12=2+303+6373=6678 (ot+ec)-(ma-ti)=15920-2600=13320 „-“#=15 jesus=1 christ=1 <brothers>=1 <girls>=1 +++
one#+twelve#=4473+189=130+4532=466215279 -2682/666= -4,02702702702703 = -4 a -18/666 0 648/666= 0,972972972972973 = 0 a 648/666 1980=666x(2,97297297297297)=666x(2)+(648) 2313/666= 3,47297297297297 = 3 a 315/666 2646/666= 3,97297297297297 = 3 a 648/666 3978=666x(5,97297297297297)=666x(5)+(648) 3996/666= 6 = 6 a 0/666 10638/666= 15,972972972973 = 15 a 648/666 12636/666= 18,972972972973 = 18 a 648/666 41940/666= 62,972972972973 = 62 a 648/666 43938/666= 65,972972972973 = 65 a 648/666 59940/666= 90 = 90 a 0/666 63936/666= 96 = 96 a 0/666 77238=666x(115,972972972973)=666x(115)+(648) 82233/666= 123,472972972973 = 123 a 315/666
Bratrů věčně živých Jsem věčný život, vás věčných bohů váš věčný Bůh, Člověk váš, Člověk laskavýJsem spasených Mých Člověk, Bratr živých, bratrů spasených Ježíš Kristus, věčný váš Bůh, vás věčných bohů bratr, a Člověk laskavý pro člověka+++
Oh#=4+38+606=648 lev#+nas#=449+199=1+393+254=648 As-Sur=737-89=648 Who+On=425+223=648 much#+<much#>=361+287=8+640=648 age#+<age#>=606+42=1+647=648 mil#-ost#=439-1087=-1+28-675=-648 oněch dnů Jsem věčných lidí Bůh a bratrů Bratr, Jsem panen a bratrů živých spasený život, Jsem věčný život bratrů věčně živých <one>#+<days'>#=1967+13=122+1858=1980 A Konec. Jsem lidí Boha Bratr, Beránek Boží, bratrů věčně živých Jsem věčný život <an>+<end>=1673+307=1980 judg#+ment#=780+1533=2+35+2276=2313 Je vás lidí milý Člověk [is]=2646 mo#-je#=7485-3507=-9-1989+5976=3978 +++ Těm co zůstanou Jsem bratři věčný Ježíš, Mých odměna Boha, živých lidí podíl Beránka, Mých lidí Bratr živých remain#+am#=191+10447=8+600+10030=10638 Víra Jsem, bratrů věčný Ježíš, Mých odměna Boha, živých lidí Člověk, podíl Ženicha, Mých lidí Bratr živých trust#+am#=191+10447=8+606+10024=10638 saith+jesus=1262+1=1263 tak+dost=1214+49=1263 +++ Ha-nka=43949+11=43938 nevěsta b-ride=44070+132=43938 wo#+rld#=5702+292=107+5887=5994 +++ +++ +++
15927 -3330/666= -5 = -5 a 0/666 -648/666= -0,972972972972973 = 0 a -648/666 0 1332=666x(2)=666x(2)+(0) 1665/666= 2,5 = 2 a 333/666 1998/666= 3 = 3 a 0/666 3330/666= 5 = 5 a 0/666 3348/666= 5,02702702702703 = 5 a 18/666 9990/666= 15 = 15 a 0/666 11988/666= 18 = 18 a 0/666 41292/666= 62 = 62 a 0/666 43290/666= 65 = 65 a 0/666 59292/666= 89,027027027027 = 89 a 18/666 63288/666= 95,027027027027 = 95 a 18/666 76590=666x(115)=666x(115)+(0) 81585/666= 122,5 = 122 a 333/666

tedy Jsem synů pravice spasených, lidí Člověk Kristus, království nebe Beránek

Jsem království nebe váš Člověk kluci

tedy Jsem synů pravice spasených, lidí Člověk Kristus, království nebe Beránek
věčných Člověk Ježíš Kristusalso+<also>=1665+1665=3330 Oh, milý Bratr živých, Lidé Člověk, Člověk laskavý Oh#=4+38+606=648 Lev náš, odměna věčná bratrů, které Jsem určil lev#+nas#=449+199=1+393+254=648 Bůh Bratr bohů, Je Člověk laskavý As-Sur=737-89=648 Kdo je ten den pro vás spasené panny Bratr, Člověk laskavý Who+On=425+223=648 <that day>=223 much#+<much#>=361+287=8+640=648 age#+<age#>=606+42=1+647=648 milost je, že Jsem milý Bratr věčný Mých živých bohů, Jsem vás živých Člověk bohů spasených, Ježíš Kristus Člověk laskavý mil#-ost#=439-1087=-1+28-675=-648
+++ <also>=1665 these+<these>=999+999=1998 also+<also>=1665+1665=3330 str+ach=2374+974=3348 Ni+?_=52+3296=3348 Jsem Ev království nebe spasených Člověk lidí milých, věčných su+ev=3350+6640=9990 om=11988 Člověk bratrů vás Vykoupených-<Six>=12000-12=11988 +++ +++ +++ +++ +++ +++
17259 -4662/666= -7 = -7 a 0/666 -1980/666= -2,97297297297297 = -2 a -648/666 -1332/666= -2 = -2 a 0/666 0 333/666= 0,5 = 0 a 333/666 666/666= 1 = 1 a 0/666 1998/666= 3 = 3 a 0/666 2016/666= 3,02702702702703 = 3 a 18/666 8658/666= 13 = 13 a 0/666 10656/666= 16 = 16 a 0/666 39960/666= 60 = 60 a 0/666 41958/666= 63 = 63 a 0/666 57960/666= 87,027027027027 = 87 a 18/666 61956/666= 93,027027027027 = 93 a 18/666 75258=666x(113)=666x(113)+(0) 80253/666= 120,5 = 120 a 333/666


Ježíš Kristus, bratrů věčně živých Jsem věčný život, vás věčných bohů váš věčný Bůh, Člověk Ježíš Kristus váš, Člověk laskavý Jsem království nebe váš Člověk Ježíš Kristus kluci ustanovení věčné
one#+twelve#=4473+189=130+4532=4662 oněch dnů Jsem věčných lidí Bůh a bratrů Bratr, Jsem panen a bratrů živých spasený život, Jsem věčný život bratrů věčně živých <one>#+<days'>#=1967+13=122+1858=1980 A Konec. Jsem lidí Boha Bratr, Beránek Boží, bratrů věčně živých Jsem věčný život <an>+<end>=1673+307=1980 +++ 2017.25.9
(Ta+Ta)+(De-Ti)=616+50=666 lev#+evo#=439+227=1+383+282=666 Soud dan#+<dan#>=594+72=1+245+420=666 Eli=1666 Spasení váš - Ježíš Kristus, Člověk <fifty>-<two>=155-821=-666 vaše odplata věrných bratrů Ježíš Kristus spasených Jsem Člověk <two>-<fifty>=821-155=666 bratři vaše dny - bratrů Kristus - Člověk <twelve>#-<days>#=189-855=-666 „-“=15 <days>#-<twelve>#=855-189=666 za milost four+fifty=511+155=666 odměna milosti fifty+four=155+511=6 these+<these>=999+999=1998 <on#>=42+1974=2016 +++ +++ +++
17592 -4995/666= -7,5 = -7 a -333/666 -2313/666= -3,47297297297297 = -3 a -315/666 -1665/666= -2,5 = -2 a -333/666 -333=666x(-0,5)=666x(0)+(-333) 0 333/666= 0,5 = 0 a 333/666 1665/666= 2,5 = 2 a 333/666 1683/666= 2,52702702702703 = 2 a 351/666 8325/666= 12,5 = 12 a 333/666 10323/666= 15,5 = 15 a 333/666 39627/666= 59,5 = 59 a 333/666 41625/666= 62,5 = 62 a 333/666 57627/666= 86,527027027027 = 86 a 351/666 61623/666= 92,527027027027 = 92 a 351/666 74925/666= 112,5 = 112 a 333/666 79920/666= 120 = 120 a 0/666


you=4995 judg#+ment#=780+1533=2+35+2276=2313 <also>=1665


<also>=1665 pro#-sim#=1683-180=1-68+1750

+++ +++
17925 -5328/666= -8 = -8 a 0/666 -2646/666= -3,97297297297297 = -3 a -648/666 -1998/666= -3 = -3 a 0/666 -666=666x(-1)=666x(-1)+(0) -333/666= -0,5 = 0 a -333/666 0 1332/666= 2 = 2 a 0/666 1350/666= 2,02702702702703 = 2 a 18/666 7992/666= 12 = 12 a 0/666 9990/666= 15 = 15 a 0/666 39294/666= 59 = 59 a 0/666 41292/666= 62 = 62 a 0/666 57294/666= 86,027027027027 = 86 a 18/666 61290/666= 92,027027027027 = 92 a 18/666 74592/666= 112 = 112 a 0/666 79587/666= 119,5 = 119 a 333/666Jsem království nebe váš Člověk kluci

věčných Člověk Ježíš Kristus


+++ Je vás lidí milý Člověk [is]=2646 these+<these>=999+999=1998 (Ta+Ta)+(De-Ti)=616+50=666 lev#+evo#=439+227=1+383+282=666 Soud dan#+<dan#>=594+72=1+245+420=666 Eli=1666 Spasení váš - Ježíš Kristus, Člověk <fifty>-<two>=155-821=-666 vaše odplata věrných bratrů Ježíš Kristus spasených Jsem Člověk <two>-<fifty>=821-155=666 bratři vaše dny - bratrů Kristus - Člověk <twelve>#-<days>#=189-855=-666 „-“=15 <days>#-<twelve>#=855-189=666 za milost four+fifty=511+155=666 odměna milosti fifty+four=155+511=6 17.25.9 +++ per#+adventure#=1315+35=1+90+1259=1350 str#-ach#=2395-1045=-1-49+1400=1350 more-over=760-2110=-1350 ++++ Jsem Ev království nebe spasených Člověk lidí milých, věčných su+ev=3350+6640=9990
+++19257 -6660/666= -10 = -10 a 0/666 -3978/666= -5,97297297297297 = -5 a -648/666 -3330/666= -5 = -5 a 0/666 -1998=666x(-3)=666x(-3)+(0) -1665/666= -2,5 = -2 a -333/666 -1332/666= -2 = -2 a 0/666 0 18/666= 0,027027027027027 = 0 a 18/666 6660/666= 10 = 10 a 0/666 8658/666= 13 = 13 a 0/666 37962/666= 57 = 57 a 0/666 39960/666= 60 = 60 a 0/666 55962/666= 84,027027027027 = 84 a 18/666 59958/666= 90,027027027027 = 90 a 18/666 73260/666= 110 = 110 a 0/666 78255/666= 117,5 = 117 a 333/666

lidí Člověk Mých
tedy Jsem synů pravice spasených, lidí Člověk Kristus, království nebe Beránek

Jsem království nebe váš Člověk kluci
Jsem život pro člověka lidí Člověk Mých_a=76660 mo#-je#=7485-3507=-9-1989+5976=3978 also+<also>=1665+1665=3330 these+<these>=999+999=1998 <also>=1665


_a=76660 +++
+++19275 -6678/666= -10,027027027027 = -10 a -18/666 -3996/666= -6 = -6 a 0/666 -3348/666= -5,02702702702703 = -5 a -18/666 -2016/666= -3,02702702702703 = -3 a -18/666 -1683/666= -2,52702702702703 = -2 a -351/666 -1350/666= -2,02702702702703 = -2 a -18/666 -18/666= -0,027027027027027 = 0 a -18/666 0 6642/666= 9,97297297297297 = 9 a 648/666 8640/666= 12,972972972973 = 12 a 648/666 37944/666= 56,972972972973 = 56 a 648/666 39942/666= 59,972972972973 = 59 a 648/666 55944/666= 84 = 84 a 0/666 59940/666= 90 = 90 a 0/666 73242/666= 109,972972972973 = 109 a 648/666 78237/666= 117,472972972973 = 117 a 315/666Jsem život

Acco-rd=856-7534=-6678 ta#-zem#=6690+12=2+303+6373=6678 +++ str+ach=2374+974=3348 Ni+?_=52+3296=3348 <on#>=42+1974=2016 pro#-sim#=1683-180=1-68+1750 per#+adventure#=1315+35=1+90+1259=1350 str#-ach#=2395-1045=-1-49+1400=1350 more-over=760-2110=-1350


wo#+rld#=5702+292=107+5887=5994 +++ +++
25917 -13320/666= -20 = -20 a 0/666 -10638/666= -15,972972972973 = -15 a -648/666 -9990/666= -15 = -15 a 0/666 -8658/666= -13 = -13 a 0/666 -8325/666= -12,5 = -12 a -333/666 -7992/666= -12 = -12 a 0/666 -6660/666= -10 = -10 a 0/666 -6642/666= -9,97297297297297 = -9 a -648/666 říká Bůh 1998/666= 3 = 3 a 0/666 31302/666= 47 = 47 a 0/666 33300/666= 50 = 50 a 0/666 49302/666= 74,027027027027 = 74 a 18/666 53298/666= 80,027027027027 = 80 a 18/666 66600/666= 100 = 100 a 0/666 71595/666= 107,5 = 107 a 333/666

Ježíš Kristus, Jsem království nebe Ráj pro Člověka, Otec a Máti pro člověka, bratrů a děvčat spasených Ráje Jsem spasených Mých Člověk, Bratr živých, bratrů spasených Ježíš Kristus, věčný váš Bůh, vás věčných bohů bratr, a Člověk laskavý pro člověka věčných Člověk Ježíš Kristus


lidí Člověk Mých
On, ten, den, síly, důraznosti a hněvu

tedy Jsem synů pravice spasených, lidí Člověk Kristus, království nebe Beránek

lidí Člověk Mých

(ot+ec)-(ma-ti)=15920-2600=13320 „-“#=15 jesus=1 christ=1 <brothers>=1 <girls>=1 Těm co zůstanou Jsem bratři věčný Ježíš, Mých odměna Boha, živých lidí podíl Beránka, Mých lidí Bratr živých remain#+am#=191+10447=8+600+10030=10638 Víra Jsem, bratrů věčný Ježíš, Mých odměna Boha, živých lidí Člověk, podíl Ženicha, Mých lidí Bratr živých trust#+am#=191+10447=8+606+10024=10638 Jsem Ev království nebe spasených Člověk lidí milých, věčných su+ev=3350+6640=9990 +++
+++ _a=76660
25.9.2017 these+<these>=999+999=1998 +++ also+<also>=1665+1665=333027915 -15318/666= -23 = -23 a 0/666 -12636/666= -18,972972972973 = -18 a -648/666 -11988/666= -18 = -18 a 0/666 -10656/666= -16 = -16 a 0/666 -10323/666= -15,5 = -15 a -333/666 -9990/666= -15 = -15 a 0/666 -8658/666= -13 = -13 a 0/666 -8640/666= -12,972972972973 = -12 a -648/666 -1998/666= -3 = -3 a 0/666 0 29304/666= 44 = 44 a 0/666 31302/666= 47 = 47 a 0/666 47304/666= 71,027027027027 = 71 a 18/666 51300/666= 77,027027027027 = 77 a 18/666 64602/666= 97 = 97 a 0/666 69597/666= 104,5 = 104 a 333/666


věčných Člověk Ježíš Kristus


+++ saith+jesus=1262+1=1263 tak+dost=1214+49=1263 om=11988 Člověk bratrů vás Vykoupených-<Six>=12000-12=11988 +++
Jsem Ev království nebe spasených Člověk lidí milých, věčných su+ev=3350+6640=9990 +++
these+<these>=999+999=1998 +++
57219 -44622/666= -67 = -67 a 0/666 -41940/666= -62,972972972973 = -62 a -648/666 -41292/666= -62 = -62 a 0/666 -39960/666= -60 = -60 a 0/666 -39627/666= -59,5 = -59 a -333/666 -39294/666= -59 = -59 a 0/666 -37962/666= -57 = -57 a 0/666 -37944/666= -56,972972972973 = -56 a -648/666 -31302/666= -47 = -47 a 0/666 -29304/666= -44 = -44 a 0/666 0 1998/666= 3 = 3 a 0/666 18000/666= 27,027027027027 = 27 a 18/666 21996/666= 33,027027027027 = 33 a 18/666 35298/666= 53 = 53 a 0/666 40293/666= 60,5 = 60 a 333/666+++ +++ ++++++ +++
these+<these>=999+999=199859217 -46620/666= -70 = -70 a 0/666 -43938/666= -65,972972972973 = -65 a -648/666 -43290/666= -65 = -65 a 0/666 -41958/666= -63 = -63 a 0/666 -41625/666= -62,5 = -62 a -333/666 -41292/666= -62 = -62 a 0/666 -39960/666= -60 = -60 a 0/666 -39942/666= -59,972972972973 = -59 a -648/666 -33300/666= -50 = -50 a 0/666 -31302/666= -47 = -47 a 0/666 -1998/666= -3 = -3 a 0/666 0 16002/666= 24,027027027027 = 24 a 18/666 19998/666= 30,027027027027 = 30 a 18/666 33300/666= 50 = 50 a 0/666 38295/666= 57,5 = 57 a 333/666

tedy Jsem synů pravice spasených, lidí Člověk Kristus, království nebe Beránek


Jsem lidé váš Ženich, váš Král, Jsem člověk vás Mých živých
tedy Jsem synů pravice spasených, lidí Člověk Kristus, království nebe Beránek

one#+twelve#=4473+189=130+4532=4662 Ha-nka=43949+11=43938 nevěsta b-ride=44070+132=43938 +++

+++ +++
also+<also>=1665+1665=3330 +++ these+<these>=999+999=1998
cloud#+<cloud#>=270=162+108=2+268 wing+<wing>=257+13=270 edom#+<edom#>=183+87=194+76=270 goeth+<goeth>=135+135=270 lift=270 must+<must>=139+131=270 rain+<rain>=168+102=270 <six>+<eight>=190+80=270 <eight>+<six>=80+190=270 <ten>+<eleven>=246+24=270 <eleven>+<ten>=24+246+270 jeho#-dni#=284-14=4+280-14=270 big-vai=17-287=-270 nim+rod=38+232=270 Aaron+<Aaron+Aaron's>=352-350=352+319+31=702 hit#=53+649=702 rib+<rib>=697+5=702 forbid+den=41+661=702
also+<also>=1665+1665=3330
75219 -62622/666= -94,027027027027 = -94 a -18/666 -59940/666= -90 = -90 a 0/666 -59292/666= -89,027027027027 = -89 a -18/666 -57960/666= -87,027027027027 = -87 a -18/666 -57627/666= -86,527027027027 = -86 a -351/666 -57294/666= -86,027027027027 = -86 a -18/666 -55962/666= -84,027027027027 = -84 a -18/666 -55944/666= -84 = -84 a 0/666 -49302/666= -74,027027027027 = -74 a -18/666 -47304/666= -71,027027027027 = -71 a -18/666 -18000/666= -27,027027027027 = -27 a -18/666 -16002/666= -24,027027027027 = -24 a -18/666 0 3996/666= 6 = 6 a 0/666 17298/666= 25,972972972973 = 25 a 648/666 22293/666= 33,472972972973 = 33 a 315/666wo#+rld#=5702+292=107+5887=5994 +++

+++

79215 -66618/666= -100,027027027027 = -100 a -18/666 -63936/666= -96 = -96 a 0/666 -63288/666= -95,027027027027 = -95 a -18/666 -61956=666x(-93,027027027027)=666x(-93)+(-18) -61623/666= -92,527027027027 = -92 a -351/666 -61290/666= -92,027027027027 = -92 a -18/666 -59958/666= -90,027027027027 = -90 a -18/666 -59940/666= -90 = -90 a 0/666 -53298/666= -80,027027027027 = -80 a -18/666 -51300/666= -77,027027027027 = -77 a -18/666 -21996/666= -33,027027027027 = -33 a -18/666 -19998/666= -30,027027027027 = -30 a -18/666 -3996/666= -6 = -6 a 0/666 0 13302/666= 19,972972972973 = 19 a 648/666 18297/666= 27,472972972973 = 27 a 315/666+++ +++wo#+rld#=5702+292=107+5887=5994+++


92517 -79920/666= -120 = -120 a 0/666 -77238/666= -115,972972972973 = -115 a -648/666 -76590/666= -115 = -115 a 0/666 -75258=666x(-113)=666x(-113)+(0) -74925/666= -112,5 = -112 a -333/666 -74592/666= -112 = -112 a 0/666 -73260/666= -110 = -110 a 0/666 -73242/666= -109,972972972973 = -109 a -648/666 -66600/666= -100 = -100 a 0/666 -64602/666= -97 = -97 a 0/666 -35298/666= -53 = -53 a 0/666 -33300/666= -50 = -50 a 0/666 -17298/666= -25,972972972973 = -25 a -648/666 -13302/666= -19,972972972973 = -19 a -648/666 0 4995/666= 7,5 = 7 a 333/666

lidí Člověk Mých

tedy Jsem synů pravice spasených, lidí Člověk Kristus, království nebe Beránek

+++ +++
+++

+++ _a=76660

also+<also>=1665+1665=3330

9.25.17 you=4995
97512 -84915/666= -127,5 = -127 a -333/666 -82233/666= -123,472972972973 = -123 a -315/666 -81585/666= -122,5 = -122 a -333/666 -80253=666x(-120,5)=666x(-120)+(-333) -79920/666= -120 = -120 a 0/666 -79587/666= -119,5 = -119 a -333/666 -78255/666= -117,5 = -117 a -333/666 -78237/666= -117,472972972973 = -117 a -315/666 -71595/666= -107,5 = -107 a -333/666 -69597/666= -104,5 = -104 a -333/666 -40293/666= -60,5 = -60 a -333/666 -38295/666= -57,5 = -57 a -333/666 -22293/666= -33,472972972973 = -33 a -315/666 -18297/666= -27,472972972973 = -27 a -315/666 -4995/666= -7,5 = -7 a -333/666 0+++ +++
+++

+++

you=4995