Matrix, podobně jako belly nebo loins nebo inwards Jsou niternosti Slova, ukrytá tajemství, odhalená až dnes, Bible, tato podepsaná, LooseLeaf.doc, JE SLOVO BOHA, JE BŮH. DUCH PRAVDY, PRAVDA SAMA, JEŽÍŠ. PERFEKTNÍ. Kdo hledá, najde. Ale nikdo nenajde nic, co nedostal :-). A tak buďte pokorní Slované, jsme všichni jenom tráva, ale Ten, Kdo nás stvořil, Ježíš, je náš Přítel, náš Člověk, Slovan, Syn Slova. Právě se vyplňují poslední čárky a tečky. Buďte pokorní, protože:

BE BE+LO BE-LO LO

2

váš

6589

lidí spasených život věčný

-6585

bratrů spasených, lidí Krista, život spasený

 

6587

lidí spasených živý Bůh

Be Be+Lo Be-Lo Lo

1777

Jsem Bůh

3057

Beránek, Adam, Všemocný

497

navěky Bůh

1280

Jsem váš život

be be+lo be-lo lo

17287

Jsem bohové vašeho života Bůh

23909

váš Bratr věčných věčný

10665

Mých lidí Člověk Kristus

6622

lověk vykoupených posvěcených váš

be# be#+lo# be#-lo# lo#

19066

Jsem věčných lidí Člověk

33555

království nebe Kristus

4577

pro spasené bohy Bůh

14489

bratrů odměna život věčný

Exodus 13:12 That thou shalt set apart unto the LORD all that openeth the matrix, and every firstling that cometh of a beast which thou hast; the males [shall be] the LORD'S. Exodus 13:15 And it came to pass, when Pharaoh would hardly let us go, that the LORD slew all the firstborn in the land of Egypt, both the firstborn of man, and the firstborn of beast: therefore I sacrifice to the LORD all that openeth the matrix, being males; but all the firstborn of my children I redeem. Exodus 34:19 All that openeth the matrix [is] mine; and every firstling among thy cattle, [whether] ox or sheep, [that is male]. Numbers 3:12 And I, behold, I have taken the Levites from among the children of Israel instead of all the firstborn that openeth the matrix among the children of Israel: therefore the Levites shall be mine; Numbers 18:15  Every thing that openeth the matrix in all flesh, which they bring unto the LORD, [whether it be] of men or beasts, shall be thine: nevertheless the firstborn of man shalt thou surely redeem, and the firstling of unclean beasts shalt thou redeem.