11988
Omega Jsem Ježíš Kristus Živý, dětí věčně živých život, Člověk bratři vás vykoupených
om=11988 Člověk bratrů vás Vykoupených-<Six>=12000-12=11988 worship#=198 Jesus Christ=198 form#=198 honour=198 koho Jsem určil <Jeremiah>=198 Do+<Do>=198 redeem#+<redeem#>=198 anoint#+<anoint#>=198 pure+<pure>=198 forsake#+<forsake#>=198 riches#+<riches#>=198 receive-<receive>=198 <wrath#>=198 bones#+<bones#>=198 iron+<iron>=198 rob=198 Jsem spasil isaiah#+<isaiah#>=198
11988/666 = 18 = 0,027027027027027000
dětí Jsem život bratrů živých
 

ho#+da#=19800+7200=10+1993+24997=27000 cer+ta=620+6380=7000 topa#+ss#=5+6995=7+6993=7000 Aaron+<Aaron+Aaron's>=352+350-702

>18<
18
V tom čase slavném, vinného lisu, Spása bratrů, bratrů Boha, bratrů živých dětí Jsem život Mých živých. Krev pro lidí spasené, bratrů život, odměna Boha
  • (DE+TI)+(JA+SU)=10+8=18 dětí Mama, Mých živých Jsem život (DE+TI)+(MA+MA)=10+8=18
  • V tom Čase <At that time>=18 slavném adar=18 vinného lisu winepress=18 Den Boha, Bratra Ježíše Krista bratrů živých <Day>+<Seven>=3+15=18 Spása bratrů, bratrů Boha, bratrů živých <hosea#>=1+17=18 váš den nevěsto milá, bratři živí Two+Day=14+4=18 Beránek váš, milá nevěsto, bratři živí <Thirty>+<Two>=Thirty+Two=4+14=18 Krev pro lidi spasené, bratrů život, odměna Boha blood-<blood>=465-447=18 Kdo je jako Bůh <Michal>=18 <Micaiah>=18 chápajících pravdu, přátel království nebe, bratrů Jsem Bůh, bratrů živých philip#-<philip#>=51-33=1+17=18 Král Spravedlivý Melchisedec+<Melchisedec>=9+9=18 Spasitel Mých živých saviour+<saviour>=10+8=18 dětí Jsem život <children's>=18 Zachránce živých Mých <redeemer#>=8+10=18 Mstitel avenger+<avenger>=9+9=18 <black>=18 Call=18 springs=18 Mému synu, bratrů panen, Mých milých Jsem život my son-<my son>=122-104=18 <communed#>=18 Woman+<Woman>=9+9=18 alms#-<alms#>=31-13=1+17=18 Co je to <manna>=18 doubt-<doubt>=18 howl+<howl>=18 rear+<rear>=14+4=18 quarters+<quarters>=9+9=18 Here-<Here>=39-21=18 hungred+<hungred>=9+9=18 shear+<shear>=14+4=18 zdravotní sestra <Titus>=18 <lust>=18 dread#=18 mouth-<mouth>=442-424=18 <praying>=18 <necks>=18 <Nethinims>=18 <heir>=18 foursquare+<foursquare>=9+9=18 Felix+<Felix>=9+9=18 hollow+<hollow>=9+9=18 zvážený Salu+<Salu>=17+1=18 ambush+<ambush>=11+7=18 <epistle>=18 whom-<whom>=748-730=18 exercise=18 <Her>=18 děti babes+<babes>=9+9=18 Ovčín Bozrah+<Bozrah>=9+9=18 covert+<covert>=9+9=18 Suffer+<Suffer>=9+9=18 Nor+<Nor>=9+9=18 familiar=18 Boží slib Elisabeth+<Elisabeth>=9+9=18 <burneth>=18 posterity+<posterity>=9+9=18 thinkest+<thinkest>=9+9=18 discretion+<discretion>=9+9=18 <kidneys>=18 galatians#+<galatians#>=9+9=18 vyhnanství <Gershon>=18 honoured+<honoured>=9+9=18 lamentations#+<lamentations#>=9+9=2+10+6=18 onan#+<onan#>=10+8=2+16=18 proclamation+<proclamation>=9+9=18 prolonged+<prolonged>=9+9=18 the lord-<the lord>=18 rebellion+<rebellion>=9+9=18 Sion+<Sion>=9+9=18 Smite+<Smite>=9+9=18 children-<children>=1816-1798=18 Until=18 Caesar's+<Caesar's>=9+9=18 day's+<day's>=9+9=18 shine-<shine>=50-32=18 shineth+<shineth>=9+9=18 <bad>=18 purchased+<purchased>=9+9=18 helmet+<helmet>=10+8=18 ziba#=16+2=18 <maidens>=18 wormwood#+<wormwood#>=9+9=2+16=18 Sad=18 <jealous>=18 <dove>=18 <ah#>=17+1=18 discomfited+<discomfited>=9+9=18 AL+ON=7+11=18 <amos#>=1+17=18 zealous+<zealous>=10+8=18 Pass+<Pass>=10+8=18 learning+<learning>=9+9=18 hrozný dreadful+<dreadful>=9+9=18 madness+<madness>=9+9=18 Můj Král je Ježíš Malchiah+<Malchiah>=9+9=18 mistress+<mistress>=9+9=18 roll-<roll>=45-27=18 <cold>=18 proverbs+<proverbs>=9+9=18 herb-<herb>=37-19=18 <abhor>=18 <ruth#>=1+17=18 spend+<spend>=11+7=18 <betray>=18 <highest#>=5+13=18 <middle>=18 proceeded+<proceeded>=9+9=18 differ+<differ>=17+1=18 yesterday#+<yesterday#>=9+9=2+16=18 <Succoth>=18 spear-<spear>=64-46=18 fifteen-<fifteen>=41-23=18 <fifteenth>=18 thirtieth+<thirtieth>=9+9=18 <cloth>=18 copy+<copy>=9+9=18 Both+<Both>=9+9=18 loves#+<loves#>=15+3=1+17=18 crowns+<crowns>=9+9=18 <communed>=18 doubt-<doubt>=31-13=18 Howl+<Howl>=9+9=18 guile=18 unknown#+<unknown#>=9+9=2+16=18 stamped+<stamped>=9+9=18 <ignorance>=18 buz#-<buz#>=21-3=3+15=18 poison+<poison>=9+9=18 <Seeing>=18 aged-<aged>=27-9=18 <hang>=18 Was+<Was>=11+7=18 exhort-<exhort>=33-15=18 <rend>=18 <youngest>=18 renown+<renown>=11+7=18 <Omri>=18 Ptal jsem se Boha Shealtiel+<Shealtiel>=9+9=18 váš Beránek nevěsto milá, bratři živí <Two>+<Thirty>=Two+Thirty=14+4=18 Day+Two=4+14=18 Bratr věčný bratru věčnému, bratrů živých Three+Three=9+9=18 THE-RE=25-7=18 Bůh Mých, Ježíš Člověk váš, bratrů živých Seven+Ten=16+2=18 Seven+Twelve=16+2=18 Twelve+Seven=2+16=18 Seven+Twenty=16+2=18 Ráje Bůh, váš Jsem Člověk bratři živí Twenty+Seven=2+16=18 Bůh spasených, Jsem Člověk vás bratrů živých Seven+Fifty=16+2=18 spasených Bůh, váš Jsem Člověk bratři živí Fifty+Seven=2+16=18 Seven+First=16+2=18 First+Seven=2+16=18 Nine-Ten=20-2=18 Mých věčných, vás Ráje bratrů spasených, Jsem Život Ten-Nine=2-20=-18 Nine-Twelve=20-2=18 Twelve-Nine=2-20=-18 Věčný Ráje, Ráje váš Jsem život Nine-Twenty=20-2=18 Twenty-Nine=2-20=-18 Věčný spasených Ráje váš Jsem život Nine-Fifty=20-2=18 Fifty-Nine=2-20=-18 Nine-First=20-2=18 First-Nine=2-20=-18 Nine-Ten=20-2=18 Ten-Nine=2-20=-18 <Libnah>=18 moa=18 EL+ON=7+11=18 <apostle>=18 Pri=18 <Five>+<Seven>=3+15=18 <Seven>+<Five>=15+3=18 <Seven>+<Day>=15+3=18 Ce=18 AI+AH=4+14=18 <Gershon>=18 Tw=18 RE+ON=7+11=18 consolation=18 honoured+<honoured>=9+9=18 THE-RE=25-7=18 Bratři Jsem váš Člověk Breth+Ren=12+6=18 pav#=1+17=18 dětí Mých Jsem život bratrů živých <Nineveh>=18 <reprove>=18 proof-<proof>=23-5=18 Kis-Hon=31-13=18 Zel=18 JE=18 Bratr Chválený živých Mých <Three>+<Juda>=8+10=18 Chválený Bratr Mých živých <Juda>+<Three>=10+8=18 ME+NE=9+9=18 CA+IN=2+16=18 the lord-<the lord>=31-13=18 Co Je: Bratr Ježíš Kristus bratrů živých CO+JE=3+15=18 sůl bratrů život sul=18 JO+JO=9+9=18 <Upon>=18 Imm+anuel=14+4=18 oheň hanby, budeš zvážen Ashkelon+<Ashkelon>=9+9=18 obklopen zdí <Hezron>=18 Synové hromu, bratrů den Boaner-Ges=1-19=-18 Mut-Ter=1-18=-18
18/666 = 0 + 18/666 = 0,027027027027027
váš Král království Boha

180
znal bratry živé, kteří naříkají
knew#=180 whoso+<whoso>=180 haste+<haste>=180 Ghost+<Ghost>=180 mourn#+<mourn#>=180 <though>=180 escape+<escape>=180 <call>=180 noise#+<noise#>=180 west#-<west#>=180 <judge>=180 hide+<hide>=180 it:=180 nd;=180 tia=180 aal#=180 dam#=180 sim#=180 sgr#=180 mus=180
180/666 = 0 + 180/666 = 0,27027027027027
váš Král království Boha

801
Mých živých bratrů
mine#=801
801/666 = 1 + 135/666 = 1,2027027027027
Jsem Člověk obyvatelů Ráje váš Král království Boha
<six#>=202 <inhabitants#>=202
648
Kdo je On, Oh Člověk hodně hodně laskavý, věk lidí Člověk pro vás, Člověk laskavý
Kdo On Who+On=648 oh#=648 much#+<much#>=361+287=648 věk lidí Člověk pro vás, Člověk laskavý age#+<age#>=606+42=648 eng=648 hir#=648 6-0...648 12-28=-16...648 24+69=93...648 25+54=79...648 54+25=79...648 69+24=93...648 0-6=-6...-648 28-12=16...-648
648/666 = 0 + 648/666 = 0,972972972972973
Syn Je věčný Bůh, váš vás věčných bohů Bratr
wine#=297 <Son>=297