864
živým lidem Milost přinesl
<brought#>=1+836=864 gr#-ace#=3151-2287=1+90+773=864
864/666 = 1 + 198/666 = 1,2972972972973, Jsem: 1707962972972972973
Bratrů Jsem věčný život, Ježíš, Syn, váš věčný Bůh, vás věčných bohů Bratr
198=Jesus Christ wine#=297 <Son>=297

(ON-WISDOM) (ON-WISDOM)+(MA-TI)+(DE+TI) (ON-WISDOM)-(MA-TI)+(DE+TI) (MA-TI)+(DE+TI)
11 17 5 6
(On-Wisdom) (On-Wisdom)+(Ma-Ti)+(De+Ti) (On-Wisdom)-(Ma-Ti)+(De+Ti) (Ma-Ti)+(De+Ti)
212 1259 -835 1047
(on-wisdom) (on-wisdom)+(ma-ti)+(de+ti) (on-wisdom)-(ma-ti)+(de+ti) (ma-ti)+(de+ti)
25694 49694 1694 24000
(on-wisdom)# (on-wisdom)#+(ma-ti)#+(de+ti)# (on-wisdom)#-(ma-ti)#+(de+ti)# (ma-ti)#+(de+ti)#
25917 50970 864 25053

(ma+de) (ma+de)+(<one>#-<nine>#) (ma+de)-(<one>#-<nine>#) (<one>#-<nine>#)
24000 25917 22083 1917