97512
věčných Božích přátel, Bůh lidí Člověk Ježíš Kristus váš
Božích přátel Bůh lidí Člověk Ježíš Kristus jo-sui=766-15=751 friends-51 <took>=751 Eg-Lon=752-1=751 lie#=4+971=975 gave#+<gave#>=510-465=1+974=975 end-<end>=1282-307=975
97512/666 = 146 + 276/666 = 146,414414414414000
Jsem milý Člověk váš Bůh Člověkem pro člověka, skutečnému opravdovému synu ...Opravdu ukrytý poklad mysli...řekl Jsem mnohem víc ...
Písnička Bratra živých víry , Ježíš Kristu Jsem milý člověk Song-Of=38-184=-146 trust=184 bratrů Jsem milý Člověk „12.“=146 <Brethren>=12 Jsem Bratr bratrů království nebe, Jsem milý Člověk <honour#>=13+133=146 Jsem Otec Joab=146 <Joab+Joab's>=138+8=146 Otec, váš Bůh milý, bratrů živých Jsem milý Člověk Fat-Her=274-128=146 may#-<may#>=1173-1027=146 may-<may>=1170-1024=146 <times>=146 <grace>=146 behind+<behind>=73+73=146 Arise+<Arise>=73+73=146 dry+<dry>=75+71=146 Stvořitel váš, živému Člověku Jsem milý Člověk rod-<rod>=232-86=146 Her+<Her>=128+18=146 <gather>=146 bratři Jsem pro spasené Ježíš, milý Člověk ias#=1+145=146 eec#=146 umc#=146 mci#=146 bim=146 cro#=146 rmo#=146 mc#=146 Bl=146 <fold>-<fifty>=-146 <eleven>-<thirty>=-146 stretched+<stretched>=75+71=146 Amorites+<Amorites>=73+73=146 Her+<Her>=146 <Ten>+<Holy>=Ten+Holy=2+144=146 <Holy>+<Ten>=Holy+Ten=144+2=146 Bratři váš Svatý Ježíš milý Člověk Twelve+Holy=2+144=146 Holy+Twelve=144+2=146 <Fifty>+<Holy>=2+144=146 Svatý spasených, Svatý váš, Ježíš, milý Člověk <Holy>+<Fifty>=144+2=146 <fifty>-<fold>=155-9=146 <Four>+<Holy>=2+144=146 <Holy>+<Four>=144+2=146 Beránek synů Boha, Jsem Král království nebe a ženich, bratrů milý Člověk <thirty>-<eleven>=170-24=146 Br+Ana=74+72=146 <gather>=146 <eleven>-<thirty>=24-170=-146 Com=146 Tak-Du=159-13=146 wept+<wept>=75+71=146 dry+<dry>=75+71=146

mládenec Ježíše Krista syn teen-one=-4144 syn son#=4144 pravdivý tr#-ue#=4144 mládenec one-teen=4144 <brothers#>=1 nevěsta bride#=41 <bride#>=14 tam je odměna <issachar#>=44 radostně glad#=144 vstupte <enter>=144 branami <gates#>=144 Svatý <Holy>=144 národe <nation>=144 galilejské Galilee+<Galilee>=144 ryba fish#+<fish#>=144 navíc <Moreover>=144 Jsem řekl i said# Jediný Bůh One+Seven=144 Bůh Jediný Seven+One=144 spasených Ježíše Krista mladých five#-teen#=144 mladých Ježíše Krista spasených teen#-five#=-144 synů Boha svatých Eleven+Holy=144 synů Boha Ježíše Krista svatých Eleven-Holy=144 opravdu Verily+<Verily>=144 ukrytý hid#-<hid#>=144 poklad treasure#+<treasure#>=144 mysli mind=144 an:=144 mna=144 rof#=144 vel#=144 apo#=144 uir#=144 mys=144 zr#=144 either=914 Jsem Bůh, Království nebe Člověk, Svatý Ježíš, nevěsty Mé milé, nilé Mé nevěsty, bratrů svatých Be-ala=1777-336=1441 went#=1400=1+1399 str-ach=3348+947=1400 <four>-<day>=326-1726=-1400 <day>-<four>=1726-326=1400 <fear#>=59+341=400 died+<died>=200+200=400 <priests>=400 She=400 five#+fold#=345+55=3+397 fold#+five#=55+345=400=3+397 <two>#-<first>#=835+435=12+388=400 <three>#-<last>#=485-85=7+393=400 <hundred>-<six>=590-190=400 bratr věčnému bratru a Bůh Lev+Evi=393+7=400 gar#=4+396 Bratr, Bratr věčných bohů Bra+Si=3+397=400 Su+Co=136-264=400 váš milý Člověk, Ježíš Bratr Člověk Co+Su=264-136=400 <sea>=400