92517
25.9.17 věčná vaše spása bratři Boha. Ukrytý den váš Člověk milý, lidí Člověk Jsem, věčný váš Kristus, bratrů Boha. Sedm hromů: ten den lidé Člověk Jsem, Člověk lidí živých Boha, Jsem Člověk, Člověk pro spasené
  • head#=517 duchovní beast+<beast>=517 can#-<can#>=517 shed#+<shed#>=517 ung#=517 tog#=517
  • <three>+<seven>=477+448=925 <seven>+<three>=448+477=925
  • hid+den=925=264+661 ukrytý den věčné vaší spásy váš Člověk milý, Člověk lidí Ježíš
  • 2#+5#+9#+1#+7#=34115 vás spasených věčných bratrů bohů Jsem Bratr milý synů Boha Kristus
92517/666 = 138 + 609/666 = 138,914414414414
Den odplaty.Skutečně uvažte. Hněv Mého Boha Ježíše spálí kozly, věčnosti branami vstup svatý národe, ryby Galilejské. Opravdu ukrytý poklad mysli
Den odplaty <den>#-<fifty>#=19-157=-2+-136=-138 skutečně indeed+<indeed>=138 uvažte života milost a Krista milost consider+<consider>=84+54=138 hněv fury+<fury>=69+69=138 mého Boha <my God>=138 spálí <burn#>=138 oddělený divided+<divided>=69+69=138 kozel goat#=1+137=138 místo stead=138 daný nathan#-<nathan#>=181+43=7+131=138 Jsem Otec <Joab>=5+133=138 Bůh Já Jsem Elijah+<Elijah>=69+69=138 žehnat Bless=138 manželky wives=138 zrno corn-<corn>=240-102=138 motlitba prayer#=5+133=138 reh#=138 oes#=138 fes#=138 chu#=138 wiv=138 Ble=138 Haggai 1:18 Consider now from this day and upward, from the four and twentieth day of the ninth [month, even] from the day that the foundation of the LORD'S temple was laid, consider [it]. 19 Is the seed yet in the barn? yea, as yet the vine, and the fig tree, and the pomegranate, and the olive tree, hath not brought forth: from this day will I bless [you]. 20. And again the word of the LORD came unto Haggai in the four and twentieth [day] of the month, saying, 21 Speak to Zerubbabel, governor of Judah, saying, I will shake the heavens and the earth; <fifty>#-<den>#=157-19=2+136=138 Su+Ten=136+2=138 Sun+Su=2+136=138 Sup+Su=2+136=138 den opdplaty <den>#-<fifty>#=-138 teen-one=-4144 son#=4144 tr#-ue#=4144 one-teen=4144 <brothers#>=1 nevěsta bride#=41 <bride#>=14 tam je odměna <issachar#>=44 glad#=144 vstup <enter>=144 branami <gates#>=144 svatý <Holy>=144 národe <nation>=144 Galilee+<Galilee>=144 fish#+<fish#>=144 <Moreover>=144 i said# Jediný Bůh One+Seven=144 Seven+One=144 Kristových mladých five#-teen#=144 teen#-five#=-144 synů Boha svatých Eleven+Holy=144 Eleven-Holy=144 opravdu Verily+<Verily>=144 ukrytý hid#-<hid#>=144 poklad treasure#+<treasure#>=144 mysli mind=144 an:=144 mna=144 rof#=144 vel#=144 apo#=144 uir#=144 mys=144 zr#=144 either=914 Jsem Otec <joab#> Bůh Jsem Já Elijah+<Elijah>=138 Bless=138 indeed+<indeed>=138 wives=138 nathan#-<nathan#>=138 corn-<corn>=138 prayer#=138 divided+<divided>=138 stead#=138 consider+<consider>=138 Ble=138 reh#=138 oes#=138 fes#=138 chu#=138 wiv=138