Zjevení Jamovo 10: Anděl s otevřenou knížkou
10 Uviděl jsem také jiného silného anděla, jak sestupuje z nebe, oblečen oblakem. Na hlavě měl duhu, jeho tvář byla jako slunce a jeho nohy jako ohnivé sloupy. 2 V ruce měl otevřenou knížku a postavil se pravou nohou na moře a levou na zem. 3 Vykřikl mocným hlasem, jako když řve lev, a poté, co vykřikl, promluvilo svými hlasy sedm hromů. 4Když zaznělo těch sedm hromů, chtěl jsem psát. Uslyšel jsem ale hlas z nebe: „Zapečeť, co řeklo těch sedm hromů, a nepiš to.“ 5 Tehdy ten anděl, kterého jsem viděl stát na moři a na zemi, pozvedl pravou ruku k nebi 6a přísahal při Živém na věky věků, který stvořil nebe i to, co je v něm, zemi i to, co je na ní, a moře i to, co je v něm, že už nebude více času, 7ale že ve dnech hlasu sedmého anděla, až bude troubit, bude dokonáno Boží tajemství, jak to oznámil svým služebníkům prorokům.

Revelation 10
1. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud: and a rainbow [was] upon his head, and his face [was] as it were the sun, and his feet as pillars of fire:
2 And he had in his hand a little book open: and he set his right foot upon the sea, and [his] left [foot] on the earth,
3 And cried with a loud voice, as [when] a lion roareth: and when he had cried, seven thunders uttered their voices.
4 And when the seven thunders had uttered their voices, I was about to write: and I heard a voice from heaven saying unto me, Seal up those things which the seven thunders uttered, and write them not.
5 And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven,
6 And sware by him that liveth for ever and ever, who created heaven, and the things that therein are, and the earth, and the things that therein are, and the sea, and the things which are therein, that there should be time no longer: 7 But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets.
SEVEN SEVEN+THUNDERS SEVEN-THUNDERS THUNDERS
0 0 0 0
Seven Seven+Thunders Seven-Thunders Thunders
16 16 16 0
seven seven+thunders seven-thunders thunders
652 659 645 7
seven# seven#+thunders# seven#-thunders# thunders#
668 675 661 7
<NOW> <NOW>+(SEVEN+THUNDERS) <NOW>-(SEVEN+THUNDERS) (SEVEN+THUNDERS)
0 0 0
<Now> <Now>+(Seven-Thunders) <Now>-(Seven-Thunders) (Seven-Thunders)
643 659 627 16
<now> <now>+(seven-thunders) <now>-(seven-thunders) (seven-thunders)
713 1358 68 645
<now># <now>#+(seven-thunders)# <now>#-(seven-thunders)# (seven-thunders)#
1356 2017 695 661
<NOW> <NOW>+DEN <NOW>-DEN DEN
0 0 0
<Now> <Now>+Den <Now>-Den Den
643 643 643
<now> <now>+den <now>-den den
713 1374 52 661
<now># <now>#+den# <now>#-den# den#
1356 2017 695 661
     
SO SO+(SEVEN+THUNDERS) SO-(SEVEN+THUNDERS) (SEVEN+THUNDERS)
2 2 2
So So+(Seven-Thunders) So-(Seven-Thunders) (Seven-Thunders)
1356 1372 1340 16
so so+(seven-thunders) so-(seven-thunders) (seven-thunders)
9755 10400 9110 645
so# so#+(seven-thunders)# so#-(seven-thunders)# (seven-thunders)#
11113 11774 10452 661
EL EL+COME EL-COME COME
7 7 7 0
El El+Come El-Come Come
615 741 489 126
el el+come el-come come
12764 15128 10400 2364
el# el#+come# el#-come# come#
13386 15876 10896 2490
OM OM+(<NOW>+SEVEN-THUNDERS) OM-(<NOW>+SEVEN-THUNDERS) (<NOW>+SEVEN-THUNDERS)
4 4 4 0
Om Om+(<Now>+Seven-Thunders) Om-(<Now>+Seven-Thunders) (<Now>+Seven-Thunders)
25 684 -634 659
om om+(<now>+seven-thunders) om-(<now>+seven-thunders) (<now>+seven-thunders)
11988 13346 10630 1358
om# om#+(<now>+seven-thunders)# om#-(<now>+seven-thunders)# (<now>+seven-thunders)#
12017 14034 10000 2017