79215
A stalo se, Bůh věčný váš Jsem Bratr svatých, Bratr , věčný Člověk, váš Člověk, Bůh lidem Člověkem. Člověk obyvatel Ráje, podíl spasených věčných, bratrů vás bohů živých , Bůh věčný váš Ježíš Kristus
A stalo se, Bůh věčný váš Jsem Bratr svatých, Bratr , věčný Člověk, váš Člověk, Bůh lidem Člověkem and it came to pass#+<and it came to pass#>=792=396+396=26+766 La+Am=193+599=792 two-eleven=835-44=792 Člověk obyvatel Ráje, podíl spasených věčných, bratrů vás bohů živých , Bůh věčný váš <six>#+<hundred>#=202+590=12+780=792 <hundred>#+<six>#=590+202=12+780=792 eleven-two=44-836=-792
79215/666 = 118 + 627/666 = 118,941441441441000
Pán Ježíš, Cesta generací synů Boha živých, pokoje Bůh Jsem vás bohů, panen živých Boha, věčně milý nevěstě, Království nebe Člověk, Svatý Ježíš, nevěsty Mé milé, milé Mé nevěsty, bratrů svatých, věčnému skutečnému pravdivému synu, ...řekl Jsem mnohem víc...
„14.“=118 cesta synů Boha živých road=118 <generations>=118 despise=118 last-<last>=202-84=118 <Assyria>=118 better#=12+106=118 horsemen+<horsemen>=59+59=118 <Jonathan>=118 months+<months>=59+59=118 <Lord Jesus>=118 rump-<rump>=123-5=118 till-<till>=279-161=118 home+<home>=67+51=118 how#-<how#>=118 <get#>=118 flee=118 endureth#+<endureth#>=118 <myself>=118 reproach#=1+117=118 how#-<how#>=661-543=57+61=118 <get#>=31+87=118 flee=118 endureth+<endureth>=59+59=118 despise=118 <spoil>=118 anch#=2+116=118 <One>-<Thirty>=122-4=118 <three>#-<year>#=485-367=8+110=118 Li+Right=112+6=118 <seven>#-<five>#=463-345=118=12+106=118 <eleven>+<hour>=24+94=118 <hour>+<eleven>=94+24=118 aba-bab=179-61=118 Li+Dem=112+6=118 trump=118 heb=118 Uc+Te=1+117=118 dem+lide=113+5=118 <Thirty>-<One>=4-122=-118 <year>#-<three>#=367-485=-8-110=-118 <five>#-<seven>#=345-463=-12-106=-118
mládenec Ježíše Krista syn teen-one=-4144 syn son#=4144 pravdivý tr#-ue#=4144 mládenec one-teen=4144 <brothers#>=1 nevěsta bride#=41 <bride#>=14 tam je odměna <issachar#>=44 radostně glad#=144 vstupte <enter>=144 branami <gates#>=144 Svatý <Holy>=144 národe <nation>=144 galilejské Galilee+<Galilee>=144 ryba fish#+<fish#>=144 navíc <Moreover>=144 Jsem řekl i said# Jediný Bůh One+Seven=144 Bůh Jediný Seven+One=144 spasených Ježíše Krista mladých five#-teen#=144 mladých Ježíše Krista spasených teen#-five#=-144 synů Boha svatých Eleven+Holy=144 synů Boha Ježíše Krista svatých Eleven-Holy=144 opravdu Verily+<Verily>=144 ukrytý hid#-<hid#>=144 poklad treasure#+<treasure#>=144 mysli mind=144 an:=144 mna=144 rof#=144 vel#=144 apo#=144 uir#=144 mys=144 zr#=144 either=914 Jsem Bůh, Království nebe Člověk, Svatý Ježíš, nevěsty Mé milé, nilé Mé nevěsty, bratrů svatých Be-ala=1777-336=1441 pokoje Bůh Jsem vás bohů, panen živých Boha, věčně milý nevěstě pe#+ace#=7127+2287=4+377+9033=9414