57219
aby byl, Kristus Bůh váš, Bratr spasených lidí věčných, Matka Slov, Kristus, Ten milý Bůh vás dcer, ten den
<to be>#=572=3+569 on a-<on a>=572=613-41 mother+<mother>=572=328+244 words=572 ids#=572 ten Milý <ten>+<four>=246+326=572 <four>+<ten>=326+246=572 dc#-era#=-572=6-578=-5-567 <den>=19
Mistr, spasených živých Jsem Člověk bratři master#=58+161=219 elder+<elder>=199+20=219 loved=219 podíl Jsem Synů Boha věčných Mých, váš Ježíš věčný portion+<portion>=119+100=219 piece+<piece>=176+43=219 mat=219 One+Reuben=128+91=219 four-twenty=511-292=219 On-Dal=223-4=219 and=219 hap-<hap>=220-1=219 ba#-by#=3237-3018=2+745-528=219 twenty-four=292-511=-219 Dal-On=4-223=-219 ten den milý panen Bratr, Ježíš Kristus vás bratrů věčných Day-On=4-223=-219
57219/666 = 85 + 609/666 = 85,9144144144144000
Toto říká Pán lidí věčných, živých spasených Pán Ježíš Kristus: Věčnosti branami radostně vstup svatý národe, ryby Galilejské , věčná Jsem Odměna nevěsty, skutečnému pravdivému mládenci synu. ... Opravdu ukrytý poklad mysli. ..Řekl Jsem víc, mnohem víc
Toto říká Pán <Thus saith the Lord>=85 Pán Ježíš Kristus <Lord Jesus Christ>=85 Ráje živých spasených 20.#=85 vyhlašuje<declare>=85 <the name of the LORD>=85 distress#+<distress#>=52+33=2+83=85 označených spasených věčných váš Člověk mark+<mark>=59+26=85 <raised>=85 quiet+<quiet>=54+31=85 <fast>=85 village=85 sovy, výří, sýčci owls=85 widow=85 alway#=2+83=85 duke+<duke>=50+35=85 <drew>=85 fellow=85 Syrian+<Syrian>=73+12=85 crown=85 <wash>=85 poured=85 shake#=1+84=85 green+<green>=44+41=85 <Jehoshaphat>=85 delight#=2+83=85 Sin=85 <lift>=85 scripture+<scripture>=53+32=85 measure-<measure>=154-69=85 <never>=85 <carry>=85 Člověk lidí živých, spasených živých Bratr seven#-thousand#=668-583=85 eight#-last#=288-203=-1+86=85 věčných lidí Milovaný Jsem Člověk, Ráje Člověk Kristus nine#-sixty#=101-16=20+65=85 <last>#=1+84=85 tam#=26+59=85 Per-Run=90-5=85 <eleven>#+<seventy>#=24+61=1+84=85 <seventy>#+<eleven>#=61+24=1+84=85 of on=85 tau=85 hearken-<hearken>=208=208-123 vy=95 Mi-It=378-293=85 thousand#-seven#=583-668=-15-69=-85 last#-eight#=203-288=-85 sixty#-nine#=16-101=-20-65=-85 Li-De=309-197=-85 mládenec Ježíše Krista syn teen-one=-4144 syn son#=4144 pravdivý tr#-ue#=4144 mládenec one-teen=4144 <brothers#>=1 nevěsta bride#=41 <bride#>=14 tam je odměna <issachar#>=44 radostně glad#=144 vstupte <enter>=144 branami <gates#>=144 Svatý <Holy>=144 národe <nation>=144 galilejské Galilee+<Galilee>=144 ryba fish#+<fish#>=144 navíc <Moreover>=144 Jsem řekl i said# Jediný Bůh One+Seven=144 Bůh Jediný Seven+One=144 spasených Ježíše Krista mladých five#-teen#=144 mladých Ježíše Krista spasených teen#-five#=-144 synů Boha svatých Eleven+Holy=144 synů Boha Ježíše Krista svatých Eleven-Holy=144 opravdu Verily+<Verily>=144 ukrytý hid#-<hid#>=144 poklad treasure#+<treasure#>=144 mysli mind=144 an:=144 mna=144 rof#=144 vel#=144 apo#=144 uir#=144 mys=144 zr#=144 either=914