27915
vás bohů vaše hodina, zrození v chaosu mícháním, vaše dny synů Boha věčného Ježíše Krista Boha Svatého, věčných bratrů Krista. Síla příbuzných, váš Bratr věčný Ježíš Kristus, váš Bůh věčný bratři spasení . Váš Mesiáš, dobře už du spasit. Váš Bůh věčný, Ježíš Kristus
Síla příbuzných, váš Bratr věčný Ježíš Kristus, váš Bůh věčný bratři spasení (ho-rn)+(kin+<kin>)=23915+4000=27915 <thine>=915 eleven#+days#=915 dny synů Boha věčného Ježíše Krista days#+eleven#=915 zasetí v chaosu mícháním ze#+rubbabel#=915 dětí-baby Boha Bab+El=915 vaše hodina <two>+<hour>=915 <hour>+<two>=915 <two>#+<eight>#=915 život váš věčných bratrů Krista <eight>#+<two>#=915 Boha Svatého <seven>+<holy>=915 <holy>+<seven>=915 Milosti Bůh, Bratr vás živých, pro lidi Bratr. Bratrů bohů, bohů Bůh milý, Bůh věčný Ježíš <four>#+<seven>#=328+463=17+774=791 <seven>#+<four>#=463+328=17+774=791 _Ab-Out=816-25=791 učící pokoj: Jsem Bratr beránků milý, Ježíš Kristus, Bůh věčných bratrů teaching-salem=13-814=-791 dobře well=791 už du. Už du, Jsem váš Bůh, lidí Člověk milý, bratrů věčně spasených Člověk věčný Kristus, Bůh věčný Jsem bohů věčných bratrů uz#+du#=127+664=1+95+695=791 Messiah=Messias=2
27915/666 = 41 + 609/666 = 41,9144144144144000
Pro bratry, lidi věčné: Věčnosti branami radostně vstup svatý národe, ryby Galilejské , věčná Jsem Odměna nevěsty, skutečnému pravdivému mládenci synu. ... Opravdu ukrytý poklad mysli. ..Řekl Jsem víc, mnohem víc
love+<love>=941 teen-one=-4144 son#=4144 tr#-ue#=4144 one-teen=4144 <brothers#>=1 tam je odměna <issachar#>=44 glad#=144 <enter>=144 <gates#>=144 <Holy>=144 <nation>=144 Galilee+<Galilee>=144 fish#+<fish#>=144 <Moreover>=144 i said# One+Seven=144 Seven+One=144 five#-teen#=144 teen#-five#=-144 Eleven+Holy=144 Eleven-Holy=144 opravdu Verily+<Verily>=144 ukrytý hid#-<hid#>=144 poklad treasure#+<treasure#>=144 mysli mind=144 an:=144 mna=144 rof#=144 vel#=144 apo#=144 uir#=144 mys=144 zr#=144 Of-The=-4414 three+days=1440 days+three=1440