19275
Radujte se, vy živí lidé, Konec. Vykoupených, posvěcených, Jsem věčný Bratr milostivý, Ježíš Kristus, Jsem věčný váš Bůh živých Bratr
 • <oh>+fini-sh=3-62-19340=-19275 Oh, Konec. Bratr Vykoupených, posvěcených, Jsem věčný Bratr milostivý, Ježíš Kristus, Jsem věčný váš Bůh živých Bratr
 • fini-sh+Brother=-19275
 • fini-sh+paradise=-19278+3=19275
 • ar-re-prospereth=20735-40006-4=-19275
 • fini-sh+bridechamber=-19278+3=19275
 • rejo#+ice#=286+1641=27+1900=1927 Radujte se, vy živí lidé, Jsem Člověk pro bratry, vás bohy, bratry věčné, Jsem věčný váš Bůh
 • AME-N=4-1931=-1927 Amen. Milý Jsem věčný Bratr bratrů
 • be#+just#-Babylonians=19066-213-4=2+1785+17492-4=19279-4=12975 Bude spravedlnost bez Babylóňanů - chaosu mícháním národů
 • be#+just#-bondmaid#=19066-213-4=2+1785+17492-4=19279-4=12975
 • be#+just#-legion#=19066-213-4=2+1785+17492-4=19279-4=12975
 • be#+just#-tribulations#=19066-213-4=2+1785+17492-4=19279-4=12975
 • be#+just#-persecutions=19066-213-4=2+1785+17492-4=19279-4=12975
 • be#+just#-vagabond#=19066-213-4=2+1785+17492-4=19279-4=12975
19275/666 = 28 + 627/666 = 28,9414414414414000
vy živí , vykoupení posvěcení bohové, vy živí, věčnosti branami vstupte radostně svatý národe, ryby Galilejské ... opravdu ukrytý poklad mysli
Probuďte se vy živí <awake>=28 Probuď se nevěsto Má milá Awake+<Awake>=14+14=28 milost toho dne <mercy on>=28 <rejoicing#>=2+26=28 šťastné děti a bratři Boha, vy živí <happy#>=11+17=28 věčnost <Elam>=28 ponížení <humbled>=28 veselý <merry>=28 Beránek <Lamb>=28 Osvobození Pashur+<Pashur>=14+14=28 Vás bohy bratry, vás živé mam+vas=27+1=28 Připojení k <Levite>=28 <perpetual>=28 ukryl Jsem tajemství zephaniah#+<zephaniah#>=14+14=2+26=28 Slavnostní haggai#+<haggai#>=14+14=2+26=28 Great+<Great>=15+13=28 added+<added>=14+14=28 Světlo dávající: Jsem váš Člověk Ježíš, vás živých luke#=1+26+1=28 Not-<Not>=71-43=28 spies+<spies>=14+14=28 testament+<testament>=14+14=28 Hagar+<Hagar>=28 země uprostřed Medes+<Medes>=14+14=28 <roll#>=1+27=28 ocust=28 righteousness-<righteousness>=326-298=28 amnon#=28 <merchants>=28 learned=28 valley-<valley>=168-140=28 <leviticus#>=1+27=28 Midian-<Midian>=67-39=28 Two+<Two>=14+14=28 <charity#>=2+26=28 blasphemy+<blasphemy>=14+14=28 bearing=28 <fellow>=28 <While>=28 <hundreds>=28 supper+<supper>=14+14=28 desátek tenth deal#=28 Gadites+<Gadites>=14+14=28 <apparel>=28 vyvolení, bratři vy bohové, vy živí elect#=1+27=28 hereafter#+<hereafter#>=14+14=8+20=28 birth=28 <cross>=28 Act=28 <Acts>=28 root#-<root#>=72+44=1+27=28 <spiritual>=28 wentest+<wentest>=28 <cherub>=28 week=28 Jeden oddělený <Nazareth>=28 políbí nevěstu ten den, vás živé kiss-<kiss>=14-19=28 <justice#>=1+17=28 <Red>=28 vina blame+<blame>=24+4=28 workers=28 remaining+<remaining>=14+14=28 Roman=28 destroying+<destroying>=14+14=28 powers+<powers>=14+14=28 shittim=18 consecrate#=1+27=28 consecrated+<consecrated>=14+14=28 Whether+<Whether>=14+14=28 <bird>=28 deny=28 <confess#>=1+27=28 Knowing+<Knowing>=14+14=28 <beneath>=28 ruleth#+<ruleth>=14+14=28 útěk Hagar+<Hagar>=16+12=28 dagon#+<dagon#>=15+13=26+2=28 execute-<execute>=57-29=28 Ježíšův svědek Iddo+<Iddo>=14+14=28 <making>=28 jew=28 equal=28 <valleys>=28 <creature>=28 <thanksgiving>=28 pool=28 lamentation=28 rewarded+<rewarded>=14+14=28 rozšířená země <Macedonia>=28 pronounced+<pronounced>=14+14=28 questions+<questions>=14+14=28 rimmon#+<rimmon#>=28 subjection+<subjection>=14+14=28 Two+Two=14+14=28 Two+Six=14+14=28 Six+Two=14+14=28 years-four=539-511=28 eleven-sixty=44-16=28 Člověk Beránek, Ráje vás bratrů bohů milý, živých Ráje, vás živých <six>#-<thirty>#=202-174=8+20=28 <preserve>=28 <Amnon>=28 Amn=28 adar#=10+18=28 Ath=28 Lord God+<Lord God>=14+14=28 Test+Im=4+24=28 Br-atr=74-46=28 Thessaloni+Ans=19+9=28 Gadites+<Gadites>=14+14=28 <kindred>=28 <sand>=28 <seest>=28 Of the tribe of+Manasses=25+3=28 Of the tribe of+Zabulon=25+3=28 Oplatí váš život <render>=28 Uriah=28 veh=28 Pea=28 <seven>#-<first>#=463-435=13+15=28 Ishbos+Heth=12+16=28 Naam=28 HE-AD=30-2=28 Boa+nerges=27+1=28 Granátová jablka Rimmon+<Rimmon>=14+14=28 Mil=28 Par=28 Cr=28 Sta=28 ES+SU=22+6=28 proof+<proof>=23+5=28 zel#=18+10=28 Pozor Beware+<Beware>=14+14=28 Pozor beware+<beware>=14=14=28 Pozor <beware#>=28 <thief>=28 shouted+<shouted>=14+14=28 Ať se Bál hájí sám Jerubbaal+<Jerubbaal>=14+14=28 perverse=28 Dům prázdnoty Bethhoron+<Bethhoron>=14+14=28 falsehood+<falsehood>=14+14=28 Destrukce Bela+<Bela>=15+13=28 lightnings#+<lightnings#>=14+14=28 teror Heth+<Heth>=14+14=28 howl=28
love+<love>=941 teen-one=-4144 son#=4144 tr#-ue#=4144 one-teen=4144 <brothers#>=1 tam je odměna <issachar#>=44 glad#=144 <enter>=144 <gates#>=144 <Holy>=144 <nation>=144 Galilee+<Galilee>=144 fish#+<fish#>=144 <Moreover>=144 i said# One+Seven=144 Seven+One=144 five#-teen#=144 teen#-five#=-144 Eleven+Holy=144 Eleven-Holy=144 opravdu Verily+<Verily>=144 ukrytý hid#-<hid#>=144 poklad treasure#+<treasure#>=144 mysli mind=144 an:=144 mna=144 rof#=144 vel#=144 apo#=144 uir#=144 mys=144 zr#=144 Of-The=-4414 three+days=1440 days+three=1440