19257
bratři věčná vaše spása Boží, Jsem vás věčně spasených Bůh. Jsem živých Bratr, bratrů věčných svatých, Bratr, Bratr bohů, Jsem věčný váš, věčný Ježíš
 • (for#+brethren#)+(br#-ach#)=15250+4007=19257
 • (de+ti)-(li+ba)-(va-am=1694-9840)=11111+8146=19257
 • ko#-st#=183+19440=-3+37-19291=-19257 kost: Jsem živých Bratr, bratrů věčných svatých, Bratr, Bratr bohů, Jsem věčný váš, věčný Ježíš
 • (so#-boys#=11113-2=11111))-(va-am=1694-9840)=11111+8146=19257
 • (so#-messiah# =11113-2=11111))-(va-am=1694-9840)=11111+8146=19257
 • (so#-aaronites# =11113-2=11111))-(va-am=1694-9840)=11111+8146=19257
 • (so#-adonizedek# =11113-2=11111))-(va-am=1694-9840)=11111+8146=19257
 • (so#-adoniram# =11113-2=11111))-(va-am=1694-9840)=11111+8146=19257
 • (so#-almondiblathaim# =11113-2=11111))-(va-am=1694-9840)=11111+8146=19257
 • (so#-confirmation# =11113-2=11111))-(va-am=1694-9840)=11111+8146=19257
 • (so#-cononiah# =11113-2=11111))-(va-am=1694-9840)=11111+8146=19257
 • (so#-<Ha>-<ha> =11113-1-1=11111))-(va-am=1694-9840)=11111+8146=19257
 • (so#-<of sons> =11113-2=11111))-(va-am=1694-9840)=11111+8146=19257
 • (so#-<gender> =11113-2=11111))-(va-am=1694-9840)=11111+8146=19257
 • (so#-<Riches> =11113-2=11111))-(va-am=1694-9840)=11111+8146=19257
 • (so#-<Speaking> =11113-2=11111))-(va-am=1694-9840)=11111+8146=19257
 • (so#<word's> =11113-2=11111))-(va-am=1694-9840)=11111+8146=19257
 • (so#-ladies =11113-2=11111))-(va-am=1694-9840)=11111+8146=19257
 • (so#-<Rejoicing> =11113-2=11111))-(va-am=1694-9840)=11111+8146=19257
 • (so#-<Jude> =11113-2=11111))-(va-am=1694-9840)=11111+8146=19257
 • (so#-<Truth> =11113-2=11111))-(va-am=1694-9840)=11111+8146=19257
 • (so#-<Hallowed> =11113-2=11111))-(va-am=1694-9840)=11111+8146=19257
 • (so#-Vengeance =11113-2=11111))-(va-am=1694-9840)=11111+8146=19257
 • (so#-(my#-god#=4790-4788=-308-3875-4185) )=11113-2=11111))-(va-am=1694-9840)=11111+8146=19257
 • ukrytý den váš Člověk milý, lidí Člověk Jsem, věčný váš Kristus hid+den=264+661=925 eli#+as#=1666+17588=1+1132+18121=19254
 • (ot+ec)#+(ma-ti)#=15954+3299=3+730+18520=19253
 • am#-en#=10447-29698=3+531-19785=-19251 ho+rko=19244+7=19251
 • Salvatio-N=6-1931=-1925
 • 2+5+9+1+7=24 vás spasených věčných bratrů bohů Jsem "Ženich"
 • 2#+5#+9#+1#+7#=10095+3759+2816+14308+3137=34115 vás spasených věčných bratrů Boha Jsem Podíl věčně spasených, Bratr Bůh spasených věčných, vás živých Jsem Člověk, Jsem milý Beránek živých, Bratr Jsem, Bratr Bůh, Jsem Bratr milý synů Boha Kristus ukrytý den váš Člověk milý, lidí Člověk Jsem, věčný váš Kristus hid+den=264+661=925 Sedm hromů: ten den lidé Člověk Jsem, Člověk lidí živých Boha, Jsem Člověk, Člověk pro spasené seven#-thunders#=661=668-7=16+645
19257/666 = 28 + 609/666 = 28,9144144144144000
Probuďte se vy živí , Probuď se nevěsto Má milá, milost toho dne,vy živí lidé věční, věčnosti bránami vstupte svatý národe, ryby Galilejské ...Opravdu ukrytý poklad mysli ...Řekl Jsem mnohem víc
Probuďte se vy živí <awake>=28 Probuď se nevěsto Má milá Awake+<Awake>=14+14=28 milost toho dne <mercy on>=28 <rejoicing#>=2+26=28 šťastné děti a bratři Boha, vy živí <happy#>=11+17=28 věčnost <Elam>=28 ponížení <humbled>=28 veselý <merry>=28 Beránek <Lamb>=28 Osvobození Pashur+<Pashur>=14+14=28 Vás bohy bratry, vás živé mam+vas=27+1=28 Připojení k <Levite>=28 <perpetual>=28 ukryl Jsem tajemství zephaniah#+<zephaniah#>=14+14=2+26=28 Slavnostní haggai#+<haggai#>=14+14=2+26=28 Great+<Great>=15+13=28 added+<added>=14+14=28 Světlo dávající: Jsem váš Člověk Ježíš, vás živých luke#=1+26+1=28 Not-<Not>=71-43=28 spies+<spies>=14+14=28 testament+<testament>=14+14=28 Hagar+<Hagar>=28 země uprostřed Medes+<Medes>=14+14=28 <roll#>=1+27=28 ocust=28 righteousness-<righteousness>=326-298=28 amnon#=28 <merchants>=28 learned=28 valley-<valley>=168-140=28 <leviticus#>=1+27=28 Midian-<Midian>=67-39=28 Two+<Two>=14+14=28 <charity#>=2+26=28 blasphemy+<blasphemy>=14+14=28 bearing=28 <fellow>=28 <While>=28 <hundreds>=28 supper+<supper>=14+14=28 desátek tenth deal#=28 Gadites+<Gadites>=14+14=28 <apparel>=28 vyvolení, bratři vy bohové, vy živí elect#=1+27=28 hereafter#+<hereafter#>=14+14=8+20=28 birth=28 <cross>=28 Act=28 <Acts>=28 root#-<root#>=72+44=1+27=28 <spiritual>=28 wentest+<wentest>=28 <cherub>=28 week=28 Jeden oddělený <Nazareth>=28 políbí nevěstu ten den, vás živé kiss-<kiss>=14-19=28 <justice#>=1+17=28 <Red>=28 vina blame+<blame>=24+4=28 workers=28 remaining+<remaining>=14+14=28 Roman=28 destroying+<destroying>=14+14=28 powers+<powers>=14+14=28 shittim=18 consecrate#=1+27=28 consecrated+<consecrated>=14+14=28 Whether+<Whether>=14+14=28 <bird>=28 deny=28 <confess#>=1+27=28 Knowing+<Knowing>=14+14=28 <beneath>=28 ruleth#+<ruleth>=14+14=28 útěk Hagar+<Hagar>=16+12=28 dagon#+<dagon#>=15+13=26+2=28 execute-<execute>=57-29=28 Ježíšův svědek Iddo+<Iddo>=14+14=28 <making>=28 jew=28 equal=28 <valleys>=28 <creature>=28 <thanksgiving>=28 pool=28 lamentation=28 rewarded+<rewarded>=14+14=28 rozšířená země <Macedonia>=28 pronounced+<pronounced>=14+14=28 questions+<questions>=14+14=28 rimmon#+<rimmon#>=28 subjection+<subjection>=14+14=28 Two+Two=14+14=28 Two+Six=14+14=28 Six+Two=14+14=28 years-four=539-511=28 eleven-sixty=44-16=28 Člověk Beránek, Ráje vás bratrů bohů milý, živých Ráje, vás živých <six>#-<thirty>#=202-174=8+20=28 <preserve>=28 <Amnon>=28 Amn=28 adar#=10+18=28 Ath=28 Lord God+<Lord God>=14+14=28 Test+Im=4+24=28 Br-atr=74-46=28 Thessaloni+Ans=19+9=28 Gadites+<Gadites>=14+14=28 <kindred>=28 <sand>=28 <seest>=28 Of the tribe of+Manasses=25+3=28 Of the tribe of+Zabulon=25+3=28 Oplatí váš život <render>=28 Uriah=28 veh=28 Pea=28 <seven>#-<first>#=463-435=13+15=28 Ishbos+Heth=12+16=28 Naam=28 HE-AD=30-2=28 Boa+nerges=27+1=28 Granátová jablka Rimmon+<Rimmon>=14+14=28 Mil=28 Par=28 Cr=28 Sta=28 ES+SU=22+6=28 proof+<proof>=23+5=28 zel#=18+10=28 Pozor Beware+<Beware>=14+14=28 Pozor beware+<beware>=14=14=28 Pozor <beware#>=28 <thief>=28 shouted+<shouted>=14+14=28 Ať se Bál hájí sám Jerubbaal+<Jerubbaal>=14+14=28 perverse=28 Dům prázdnoty Bethhoron+<Bethhoron>=14+14=28 falsehood+<falsehood>=14+14=28 Destrukce Bela+<Bela>=15+13=28 lightnings#+<lightnings#>=14+14=28 teror Heth+<Heth>=14+14=28 howl=28
mládenec Ježíše Krista syn teen-one=-4144 syn son#=4144 pravdivý tr#-ue#=4144 mládenec one-teen=4144 <brothers#>=1 nevěsta bride#=41 <bride#>=14 tam je odměna <issachar#>=44 radostně glad#=144 vstupte <enter>=144 branami <gates#>=144 Svatý <Holy>=144 národe <nation>=144 galilejské Galilee+<Galilee>=144 ryba fish#+<fish#>=144 navíc <Moreover>=144 Jsem řekl i said# Jediný Bůh One+Seven=144 Bůh Jediný Seven+One=144 spasených Ježíše Krista mladých five#-teen#=144 mladých Ježíše Krista spasených teen#-five#=-144 synů Boha svatých Eleven+Holy=144 synů Boha Ježíše Krista svatých Eleven-Holy=144 opravdu Verily+<Verily>=144 ukrytý hid#-<hid#>=144 poklad treasure#+<treasure#>=144 mysli mind=144 an:=144 mna=144 rof#=144 vel#=144 apo#=144 uir#=144 mys=144 zr#=144 either=914