17259
ustanovení věčné: 25.9.2017. Pochopte velmi bohaté znalosti Ducha Svatého, bratři bohové vaše spása věčná, ...
 • set#+<set#>=1030-695=48+1677=1725 ustanovení: Jsem váš věčný podíl Ježíš
 • set#=29+1001=1030 váš věčný podíl bratři Jsem
 • am_=1030 Jsem Mých Beránek
 • As+It=737+293=1030 Jak Mých Beránek (De+Ti)+(Lev+Nas)=344+393=737 both+<both>=385+352=737 oboje bratra život spasený a Bratr Kristus váš three#+forty#=579+158=14+723 forty#+three# =158+579=14+723=737 <two>-<last>=821-84=737 <thus#>=448+289 odměna živých, váš věčný život Egy+Pt=736+1=737 <last>-<two>=84-821=-737
 • (de+ti)-(li+ba)+e_n#+int#=11111+4168=17259
 • (de+ti)-(li+ba)+G =11111+4168=17259 dětí líbá Bůh
 • (kr#-al#=26-27285=-7-430-26822=-27259)+[(so+seven+thunders=9755+645=10400)+(ach#-ish#=1045-1445=1-20-381=-400)] =-27259+10000=-17259 (so+seven+thunders=1356+661=2017)
 • (kr#-al#=26-27285=-7-430-26822=-27259)+(so+seven+thunders)+( Ah-Ab=433-833) ] =26-27285+10000=-7-430-26822+10000=-17259
 • kr#-al#+[om#-(<now>+<nine>+<holy>)#=12017-2017=10000 ] =26-27285+10000=-7-430-26822+10000=-17259
 • kr#-al#+[(so+seven+thunders)-(Lev+Evi) =10400-400=10000 ] =26-27285+10000=-7-430-26822+10000=-17259
 • kr#-al#+[(so+seven+thunders)-(Bra+Si) ] =26-27285+10000=-7-430-26822+10000=-17259
 • kr#-al#+[(so+seven+thunders)-She ] =26-27285+10000=-7-430-26822+10000=-17259
 • kr#-al#+[(so+seven+thunders)-<sea>=10400-400=10000 ] =26-27285+10000=-7-430-26822+10000=-17259
 • kr#-al#+[(so+seven+thunders)-(<fear#>=400=59+341)=10400-400=10000 ] =26-27285+10000=-7-430-26822+10000=-17259
 • kr#-al#+[(so+seven+thunders)-(died+<died>=400=200+200)=10400-400=10000 ] =26-27285+10000=-7-430-26822+10000=-17259
 • kr#-al#+[(so+seven+thunders)-priests=10400-400=10000 ] =26-27285+10000=-7-430-26822+10000=-17259
 • kr#-al#+[(so+seven+thunders)-priests=10400-400=10000 ] =26-27285+10000=-7-430-26822+10000=-17259
 • kr#-al#+[(so+seven+thunders)-(five#+fold#=345+55=3+397=400)=10400-400=10000 ] =26-27285+10000=-7-430-26822+10000=-17259
 • kr#-al#+[(so+seven+thunders)-(<two>#-<first>#=835-435=12+388=400)=10400-400=10000 ] =26-27285+10000=-7-430-26822+10000=-17259
 • kr#-al#+[(so+seven+thunders)-(<three>#-<last>#=485-85=7+393=400 )=10400-400=10000 ] =26-27285+10000=-7-430-26822+10000=-17259
 • kr#-al#+[(so+seven+thunders)-(Co+Su=400=264+136)=10400-400=10000 ] =26-27285+10000=-7-430-26822+10000=-17259
 • kr#-al#+[(so+seven+thunders)-(Saul-Om=425-25=400 )=10400-400=10000 ] =26-27285+10000=-7-430-26822+10000=-17259
 • kr#-al#+[(so+seven+thunders)+(Ah-Ab=433-833=-400)=10400-400=10000 ] =26-27285+10000=-7-430-26822+10000=-17259
 • kr#-al#+[(so+seven+thunders)+(<six>-<hundred>=-400=190-590)=10400-400=10000 ] =26-27285+10000=-7-430-26822+10000=-17259
 • kr#-al#+[(so+seven+thunders)-(<hundred>-<six>=400=590-190)=10400-400=10000 ] =26-27285+10000=-7-430-26822+10000=-17259
 • kr#-al#+[(so+seven+thunders)-(priests)=10400-400=10000 ] =26-27285+10000=-7-430-26822+10000=-17259
 • kr#-al#+[(so+seven+thunders)-(priests)=10400-400=10000 ] =26-27285+10000=-7-430-26822+10000=-17259
 • be-(years-four=539-511 roky Milosti spasených synů Boha) =17287-28=17259
 • be-(<charity#>=2+26) =17287-28=17259
 • be-(Medes+<Medes>=14+14=28) =17287-28=17259be-(root#-<root#>=72-44=1+27=28) =17287-28=17259
 • be-<cherub>=17287-28=17259be-(years-four=539-511=28) =17287-28=17259be-(shouted+<shouted>=14+14=28 ) =17287-28=17259
 • be-(Bela+<Bela>=15+13 destrukce) =17287-28=17259
 • be-<humbled> =17287-28=17259 buďte pokorní
 • be-(<seven>#-<first>#=463-435=13+15=28) =17287-28=17259
 • be-<Lamb> =17287-28=17259
 • be-(Of the tribe of+Manasses=25-3) =17287-28=17259 buďte zapomínající
 • be-(Of the tribe of+Manasses=25-3) =17287-28=17259 buďte zapomínající
 • be-(adar#=10+18=28 překračující slavné ) =17287-28=17259
 • be-Act =17287-28=17259
 • be-(st_on#=2+26 ten den Mesiáš váš Člověk) =17287-28=17259
 • be-(week) =17287-28=17259
 • be-(Br-atr=74-46) =17287-28=17259
 • be-(Cr+Eated=28+0) =17287-28=17259
 • be-(Cr+Eator=28+0) =17287-28=17259
 • be-(Boa+nerges=27+1 synové Hromu, vašeho Boha bratři ) =17287-28=17259
 • be-(Thessaloni+Ans=19+9) =17287-28=17259
 • be-(<mercy on>) =17287-28=17259
 • be-(Sabb+Ath=0+28) =17287-28=17259
 • be-justice =17287-28=17259
 • be-(elect#=1+27 vyvolení bratři vašeho Boha) =17287-28=17259
 • be-(HE-AD=30-2) =17287-28=17259
 • be-birth =17287-28=17259
 • be-(Sta+Rs=28+0) =17287-28=17259
 • be-(Mil+Ost=28+0) =17287-28=17259
 • be-(Lord God+<Lord God>=14+14 nevěsta, děvče milé Pána Boha ) =17287-28=17259
 • be-<apparel> =17287-28=17259
 • be-<kindred> =17287-28=17259
 • be-learned =17287-28=17259
 • be-howl =17287-28=17259
 • be-Naam =17287-28=17259
 • be-(Gadites+<Gadites>=14+14 bojovníci vojska ) =17287-28=17259
 • be-(righteousness-<righteousness>=326-298=28) =17287-28=17259
 • be-(valley-<valley>=168-140) =17287-28=17259
 • be-(Od+Om=3+25) =17287-28=17259
 • be-Amnon =17287-28=17259
 • be-(consecrate#=1+27) =17287-28=17259
 • be-lamentation =17287-28=17259
 • be-(Bethhoron+<Bethhoron>=14+14) =17287-28=17259
 • be-(dagon#+<dagon#>=15+13=26+2) =17287-28=17259
 • be-(pronounced+<pronounced>=14+14) =17287-28=17259
 • be-(questions+<questions>=14+14=28) =17287-28=17259
 • be-(Rimmon+<Rimmon>=14+14) =17287-28=17259
 • be-(subjection+<subjection>=14+14) =17287-28=17259
 • be-(<confess#>=1+27=28) =17287-28=17259
 • be-(<Macedonia> rozšířená země) =17287-28=17259
 • be-Peace =17287-28=17259
 • be-(Great+<Great>=15+13=28) =17287-28=17259
 • be-(Two+<Two>=14+14) =17287-28=17259
 • be-(rewarded+<rewarded>=14+14) =17287-28=17259
 • be-(Pashur+<Pashur>=14+14 osvobození ) =17287-28=17259
 • be-(Par+Don=28+0) =17287-28=17259
 • be-(<Elam> věčnost ) =17287-28=17259
 • be-(hundreds) =17287-28=17259
 • be-(tenth deal) =17287-28=17259
 • be-(Test+Im=4+24) =17287-28=17259
 • be-(proof+<proof>23+5=28) =17287-28=17259
 • be-<creature> =17287-28=17259
 • be-Acts =17287-28=17259
 • be-seest =17287-28=17259
 • be-Uriah =17287-28=17259
 • be-(haggai#+<haggai#>=14+14 slavnostní ) =17287-28=17259
 • be-(Hagar+<Hagar>=16+12=28 útěk) =17287-28=17259
 • be-(rejoicing#=2+26=28 ) =17287-28=17259
 • be-<bird> =17287-28=17259
 • be-<thanksgiving> =17287-28=17259
 • be-(luke#=1+26+1 Jsem váš Člověk Ježíš, vysvětlující ) =17287-28=17259
 • be-(zephaniah#+<zephaniah#>14+14 ukryl Jsem tajemství ) =17287-28=17259
 • be-(Nazareth) =17287-28=17259
 • be-(making) =17287-28=17259
 • be-(testament+<testament>=14+14) =17287-28=17259
 • be-(blame+<blame>=24+4) =17287-28=17259
 • be-(powers+<powers>=14+14) =17287-28=17259
 • be-(Knowing+<Knowing>14+14) =17287-28=17259
 • be-(Dem+Asi=6+22=28) =17287-28=17259
 • be-(Pro-Min=62-34) =17287-28=17259
 • be-(falsehood+<falsehood>=14+14=28 ) =17287-28=17259
 • be-(lightnings+<lightnings>=14+14=28 ) =17287-28=17259
 • be-(execute-<execute>=57-29=28 ) =17287-28=17259
 • be-((Ot-Ec)+Om=3+25 Bratr váš Kristus ) =17287-28=17259
 • be-(Roman silný, pevný ) =17287-28=17259
 • be-(Ishbos+Heth=12+16=28 ) =17287-28=17259
 • be-(Jerubbaal+<Jerubbaal>=14+14 Ať se Bál hájí sám ) =17287-28=17259
 • be-(<An>+<PETER>=26+2) =17287-28=17259
 • be-(kiss-<kiss>=47-19) =17287-28=17259
 • be-(equal) =17287-28=17259
 • be-(mam+vas=27+1 vás Boha bratry) =17287-28=17259
 • be-(Cr+Ie=28+0) =17287-28=17259
 • be-<spiritual> =17287-28=17259
 • be-(Iddo+<Iddo>=14+14 Ježíšův svědek ) =17287-28=17259
 • be-<merry> =17287-28=17259
 • be-<merchants>=17287-28=17259
 • be-<Red>=17287-28=17259
 • be-bearing =17287-28=17259
 • be-workers =17287-28=17259
 • be-(spies+<spies>=14+14) =17287-28=17259
 • be-(remaining+<remaining> =14+14 ) =17287-28=17259
 • be-(destroying+<destroying>=14+14) =17287-28=17259
 • be-(Heth+<Heth>=14+14 teror) =17287-28=17259
 • be-(Midian-<Midian>=67-39=28 svárliví) =17287-28=17259
 • be-(leviticus#=1+27 bratrem vašeho Boha ) =17287-28=17259
 • be-(happy# =11+17 děti a bratři Boha ) =17287-28=17259
 • be-(Lam-A_s=48-20 laskavost Ráje) =17287-28=17259
 • be-(supper+<supper>=14+14=28 ) =17287-28=17259
 • be-<fellow> =17287-28=17259
 • be-(<Levite> připojený k) =17287-28=17259
 • be-(Awake+<Awake>=14+14) =17287-28=17259
 • be-(Two+Six=14+14 váš Člověk) =17287-28=17259
 • be-(locust kobylka) =17287-28=17259
 • be-(beware#=14+14=28 ) =17287-28=17259
 • be-(added+<added>=14+14 přidán=Josef ) =17287-28=17259
 • be-(ES+SU=22+6 panna a človek) =17287-28=17259
 • be-(learned) =17287-28=17259
 • be-(blasphemy+<blasphemy>=14+14) =17287-28=17259
 • be-(Not-<Not>=71-43=28 bohů bratrů milý Bratr) =17287-28=17259
 • be-<cross> =17287-28=17259
 • be-(<perpetual>=28 věčný váš život ) =17287-28=17259
 • be-(<preserve> chráněný ) =17287-28=17259
 • be-(<six>#-<thirty># =202-174 Člověk Adam obyvatelé Ráje vás bratrů bohů milý=8+20 živých ráje) =17287-28=17259
 • be-(eleven-sixty=44-16 synů Boha lidem odměnou Jsem Člověk lidi 44=Issachar tam je odměna lidi=16 ) =17287-28=17259
 • be-(ruleth+<ruleth>=14+14=28) =17287-28=17259
 • be-(equal) =17287-28=17259
 • be-(eleven-sixty) =17287-28=17259
 • pochopte understand-<understand>=172 velmi greatly+<greatly>=172 bohaté rich#-<rich#>=172 znalosti <knowledge#>=172 Ducha <Spirit>=172 holubice=Duch Svatý Jona+<Jona>=172 Já, Bůh, Ježíš Kristus, dne důrazu síly a hněvu Jsem Bůh váš Eli-On=172 Beránek Ježíš, Bůh váš thirty=172 určený appoint=172 Svátek sabbath#=172
 • Bude milost ten den on be-<mercy on>=17287-28=17259
 • buďte syny Boha lidé be-eleven-sixty=17287-28=17259
 • budou roky milosti be-(years-four)=17287-28=17259
 • buďte spravedliví be-justice=17287-28=17259 be-perverse=17259 be-thief=17287-28=17259 goat+<goat>=172 ai_=172 ph_=172 ce;=172 Baa=172 rab=172 erd#=172 hah#=172 mah#=172 hah#=172 gri#=172 ipp#=172 top#=172 bas=172 stu#=172 <Hell>=5 be-birth=17287-28=17259
 • kr#-al#=26-27285=-7-430-26822=-27259 Král, vás bohů, vás spasených věčných, váš Člověk, váš Bůh vás živých Kristus, Bůh, milosti Beránek, váš Člověk živé panny
 • 2+5+9+1+7=24 vás spasených věčných bratrů bohů Jsem Ženich
25,91441441441440000000
25. 09. věčná Jsem Odměna, bratrům milým, skutečnému pravdivému mládenci, synu vstup branami svatý národe, ryby živé Galilejské. Opravdu ukrytý poklad mysli
mládenec Ježíše Krista syn teen-one=-4144 syn son#=4144 pravdivý tr#-ue#=4144 mládenec one-teen=4144 <brothers#>=1 nevěsta bride#=41 <bride#>=14 tam je odměna <issachar#>=44 radostně glad#=144 vstupte <enter>=144 branami <gates#>=144 Svatý <Holy>=144 národe <nation>=144 galilejské Galilee+<Galilee>=144 ryba fish#+<fish#>=144 navíc <Moreover>=144 Jsem řekl i said# Jediný Bůh One+Seven=144 Bůh Jediný Seven+One=144 spasených Ježíše Krista mladých five#-teen#=144 mladých Ježíše Krista spasených teen#-five#=-144 synů Boha svatých Eleven+Holy=144 synů Boha Ježíše Krista svatých Eleven-Holy=144 opravdu Verily+<Verily>=144 ukrytý hid#-<hid#>=144 poklad treasure#+<treasure#>=144 mysli mind=144 an:=144 mna=144 rof#=144 vel#=144 apo#=144 uir#=144 mys=144 zr#=144 either=914