144000
 • Zjevení Janovo 14: Píseň Beránkových paniců 14 A hle, spatřil jsem Beránka, stojícího na hoře Sion, a s ním 144000 těch, kteří měli na čelech napsané jeho jméno a jméno jeho Otce. 2 Uslyšel jsem také hlas z nebe jako zvuk mnohých vod, jako zvuk velikého hromu. A ten zvuk, který jsem slyšel, byl jako když hudebníci hrají na loutny. 3 Zpívali jakoby novou píseň před trůnem a před těmi čtyřmi bytostmi i před těmi starci. Tu píseň se nikdo nemohl naučit, jen těch sto čtyřiačtyřicet tisíc vykoupených ze země. 4 To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami, neboť jsou panicové. To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde; ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a Beránkovi. 5 V jejich ústech nemá místo lež; jsou bez vady.
 • No a tohle je ta písnička: dny odplaty Jediného Boha, Ježíše Krista

Ježíše Krista "-"=15 dny odplaty Ježíše Krista<days'>#-<fifty>#=-144 mladých spása teen#-five#=-144 <brothers#>=1 tam je odměna <issachar#>=44 radostně glad#=144 vstup <enter>=144 branami <gates#>=144 svatý <Holy>=144 národe <nation>=144 ryba fish#+<fish#>=144 Galilee+<Galilee>=144 <Moreover>=144 (i said)#=144 Jediný Bůh Svatý One+Seven=144 Seven+One=144 five#-teen#=144 synů Boha svatých Eleven+Holy=144 živých svatých Eight+Holy=144 opravdu Verily+<Verily>=144 ukrytý hid#-<hid#>=144 poklad treasure#+<treasure#>=144 mysli mind=144 an:=144 mna=144 rof#=144 vel#=144 apo#=144 uir#=144 mys=144 zr#=144 Dny Bratra svatých three+days=1440 dny Bratra days+three=1440 lidí spasených panen #(65-<65>)-#(22-<22>)=-1440 vás spasených Kristus vás svatých 2+50=52...1440 Kristus bratr bohů svatých <5>+<37>=1440 panen Ježíše Krista, lidí spasených svatých #(22+<22>)-#(65+<65>)=1440 manžel laskavý #(24+<24>)+#(48+<48>)=1440 Bratr bohů Kristus <37>+<5>=1440 laskavý manžel #(48+<48>)+#(24+<24>)=1440 <50>+<2>=1440 Princové Člověka, vám bohům Jsem Člověkem 0#=2716 Kristus, milý Bratr váš 00#=5432 beránkům laskavý 000#=8148

144000/666 = 216 + 144/666 = 216,216216216216000
vás svatých na Sionu, toho dne, váš Jsem Člověk Svatý , ten den vás lidi 25.9.2017 těch stojících na hoře Si-on přidaných toho dne Božích panen Bratr, Beránkem synů Boham, Ten Syn, Bratr, Brácha, Lev Ev, Pánových, práce Má ....
 • on an=216 mount=216 ten den vás lidi 25.9.2017 těch stojících na hoře Si-on přidaných toho dne Božích panen Bratr Add-On=7-223=-216 Beránek synů Boha thirty+eleven=172+44=216
 • Práce Ma-as=850-16850=-16000
 • život života li#+li#=8000+8000=8+224+15768=16000
 • <one>#-<year>#=1967+367=122+1478=1600
 • <year>#-<one>#=367-1967=-122-2478=-1600
 • des#=16+1584=1600 Jo-Sua=1601-1=1600
 • ap+ostle =2077+83=2160
 • _l-am=12000-9840=2160
 • ass#-<ass#>=2246-86=169+1991=2160
 • bra+tr=761+5455=6216
 • ten#+syn#=1550+71+3+1618=1621
 • Out+_Th=25+1596=1621
 • of the LORD=1621
 • bra#+cha#=766+1396=3+103+2056=2162
 • radujte se lidi joy=216
 • near=3+213=216
 • běží spasit vás děti Boha, vás lidi run#=5+211=216 lidi=16
 • Lev-Ev=383-167=216
 • Pán, vás panen Mesiáš sir+<sir>=214+2=216
 • vision+<vision>=137+79=216 alone+<alone>=108+108=216 beginning#+<beginning#>=110+106=2+214=216 appoint#+<appoint#>=175+41=6+210=216 flee+<flee>=118+98=216 fight+<fight>=112+104=216 LORD'S+<LORD'S>=108+108=216 eleven+thirty=44+172=216
 • ud#-_v#=2491-2707=-54-56-106=-216


14400
Ano, ano, Otec Pro vás živé věčné děti Boha spasené Člověk
 • da#+da#=7200+7200=4+2890+11506=14400 Pro vás živé věčné děti Boha spasené Člověk
 • Ježíše Krista "-"=15 dny odplaty <days'>#-<fifty>#=-144 mladých spása teen#-five#=-144 <brothers#>=1 tam je odměna <issachar#>=44 radostně glad#=144 vstup <enter>=144 branami <gates#>=144 svatý <Holy>=144 národe <nation>=144 ryba fish#+<fish#>=144 Galilee+<Galilee>=144 <Moreover>=144 (i said)#=144 Jediný Bůh One+Seven=144 Seven+One=144 five#-teen#=144 synů Boha svatých Eleven+Holy=144 živých svatých Eight+Holy=144 opravdu Verily+<Verily>=144 ukrytý hid#-<hid#>=144 poklad treasure#+<treasure#>=144 mysli mind=144 an:=144 mna=144 rof#=144 vel#=144 apo#=144 uir#=144 mys=144 zr#=144 Dny Bratra svatých three+days=1440 dny Bratra days+three=1440 lidí spasených panen #(65-<65>)-#(22-<22>)=-1440 vás spasených Kristus vás svatých 2+50=52...1440 Kristus bratr bohů svatých <5>+<37>=1440 panen Ježíše Krista, lidí spasených svatých #(22+<22>)-#(65+<65>)=1440 manžel laskavý #(24+<24>)+#(48+<48>)=1440 Bratr bohů Kristus <37>+<5>=1440 laskavý manžel #(48+<48>)+#(24+<24>)=1440 <50>+<2>=1440 Princové Člověka, vám bohům Jsem Člověkem 0#=2716 Kristus, milý Bratr váš 00#=5432 beránkům laskavý 000#=8148
14400/666 = 21 + 414/666 = 21,6216216216216
svatých
 • aha=414 pro nevěstu, nevěstu milou bride=41 <bride>=14
 • rac+hot=345+69=414
 • včela, Deborah, rychlá změna situace bee#+<bee#>=413+1=62+352=414 (De+Ti)+(Uz-Du)=344-69=413 sem#+ka#=195+218=66+347=413 walk#=5+408=413 bee#=62+351=413 shed#-<shed#>=465-52=413 pit+<pit>=325+88=413 four#-nine# =514+101=-17+430=413 <four>#+<last>#=328+85=3410=413 The way#=413 <seven>#-<nine>#=463-50=15+398=413 Char+Ge=6+407=413
 • then-<then>=1208-794=414 pak Jsem ráje živých Bůh věčně Milý
 • nac=414 pro nevěstu, milou nevěstu
 • four-hour=511-97=414 hour-four=97-511=-414
 • ishbos#+heth#=12+402=28+386=414


1440
Ano, ano, Já Jsem Bratr lidí, Dobrý Bůh Ráje, Otec Ježíš Svatý Člověk a Dobrák, ...
 • ano+ano=720+720=1440 i am#+<i am>#=360+360=720 Jsem Bratr lidí <good#>=7+713=720 ,_l+Lam=672+48=720 try+sk=244+476=720
 • father-JESUS=1446-6=1440 Otec Ježíš Svatý Člověk a Dobrák Holy=144, goodman=6
 • Dny Bratra svatých three+days=570+870=1440 dny Bratra days+three=870+570=1440
 • lidí spasených panen #(65-<65>)-#(22-<22>)=-1440
 • vás spasených Kristus vás svatých 2+50=52...1440
 • Kristus bratr bohů svatých <5>+<37>=1440
 • panen Ježíše Krista, lidí spasených svatých #(22+<22>)-#(65+<65>)=1440
 • manžel laskavý #(24+<24>)+#(48+<48>)=1440
 • Bratr bohů Kristus <37>+<5>=1440
 • laskavý manžel #(48+<48>)+#(24+<24>)=1440
 • spasených vás svatých <50>+<2>=1440
 • Princové Člověka, vám bohům Jsem Člověkem 0#=2716 Kristus, milý Bratr váš 00#=5432 beránkům laskavý 000#=8148
1440/666 = 2 + 108/666 = 2,16216216216216
svatých vás Mých živých, vás bratrů vykoupených posvěcených, váš Jsem Člověk
<vine#>=62 <redeemed#>=62 <sanctified#>=62
144
Dny odplaty Ježíše Krista, Jediného Boha, Řekl Jsem: Jsem odměnou synů Boha svatých, radostně vstup do bran svatý národe, galilejské ryby, opravdu ukrytý poklad mysli
 • Ježíše Krista, bratrů spása "-"=15
 • dny odplaty <days'>#-<fifty>#=-144
 • mladých spása teen#-five#=-144
 • <brothers#>=1 tam je odměna <issachar#>=44 radostně glad#=144 vstup <enter>=144 branami <gates#>=144 svatý <Holy>=144 národe <nation>=144 ryba fish#+<fish#>=144 Galilee+<Galilee>=144 <Moreover>=144 (i said)#=144 Jediný Bůh One+Seven=144 Seven+One=144 five#-teen#=144 synů Boha svatých Eleven+Holy=144 živých svatých Eight+Holy=144 opravdu Verily+<Verily>=144 ukrytý hid#-<hid#>=144 poklad treasure#+<treasure#>=144 mysli
 • mind=144 an:=144 mna=144 rof#=144 vel#=144 apo#=144 uir#=144 mys=144 zr#=144
 • [MATRIX čísel: Ježíš Kristus Svatý=-144:
 • Jsem Člověk bratři váš milý 16-12=4
 • Jsem Člověk lidi Ježíš Kristus nevěsto #(16+<16>)-#(14+<14>) lidi=16
 • Bratr živých Ježíš Kristus, Bratr váš <38>-<32>
 • pro vás Bratr milý života 42-34=8
 • pro vás Ježíš Kristus Bratr milý <42>-<34>
 • milý Člověk, Bratr věčný #(46+<46>)-#(39+<39>)
 • Spravedlivý těm co zůstali Bratr živých <53>-<38>
 • spaseným milostí Ježíše Krista odměna #(54+<54>)-#(44+<44>)
 • Všemocný-Bratr věčný 57-39=18
 • vykoupených posvěcených-milostivých panen 62-40=22
 • lidí Bratr milostivý <63>-<40>
 • lidí Bůh Ježíš Kristus laskavý #(67+<67>)-#(48+<48>)
 • Bůh živých Ježíš Kristus pro bratry je Bratr Bůh 78-41=37
 • věrný Ježíš Kristus pro bratry <82>-<41>
 • život bratra Ježíše Krista pro bratry <83>-<41>
 • život milosti Ježíše Krista pro bratry <84>-<41>
 • Pán Ježíš Kristus, Ježíš Kristus pro bratry <85>-<41> <Lord Jesus Christ>=85
 • Ježíš Kristus pro bratry <86>-<41>
 • život bohů Ježíše Krista pro bratry <87>-<41>
 • život Života Ježíše Krista pro bratry <88>-<41>
 • život věčný Ježíše Krista pro bratry <89>-<41>
 • věčná milost Ježíše Krista pro bratry <94>-<41>
 • Ježíš Kristus pro bratry <105>-<41>
 • synů Boha Člověk Ježíš Kristus pro bratry <116>-<41>
 • synů Boha život Ježíše Krista pro bratry <118>-<41>
 • Jsem Bratr váš Ježíš Kristus pro bratry <132>-<41>
 • Jsem odměnou Svatý Ježíš Kristus pro bratry <144>-<41>]
 • [ČÍSELNÝ MATRIX: 144:
 • Bratr váš Ježíš Kristus Bratr živých <32>-<38>
 • Bratr milý pro vás bratry spasené živé 34-42=-8 <34>-<42>
 • Bratr živých, Přítel <38>-<53>
 • Bratr věčný Všemocný, bratrů spasených Jsem život 39-57=-18
 • Bratr věčný bratru věčnému, pro člověka milý Člověk #(39+<39>)-#(46+<46>)
 • milostivý Ježíš Kristus Člověk váš, bratři, děvčata, spasené Panny 40-62=-22 ...přečteno jako 4015621522 "-"#=15 jesus=1 christ=5 brothers=1 girls=1
 • milostivý lidí Bratr<40>-<63>
 • pro bratry 41-78=-37
 • pro bratry Ježíše Krista věrné <41>-<82>
 • pro bratry živé Bratr <41>-<83>
 • pro bratry život milý <41>-<84>
 • pro bratry život spasený <41>-<85>
 • pro bratry živý Člověk <41>-<86>
 • pro bratry živý Bůh <41>-<87>
 • pro bratry život života <41>-<88>
 • pro bratry život věčný <41>-<89>
 • pro bratry věčně milý <41>-<94>
 • pro bratry Mé spasené <41>-<105>
 • pro bratry bratři Jsem Člověk <41>-<116>
 • pro bratry bratři Jsem život <41>-<118>
 • pro bratry Ježíš, Bratr váš <41>-<132>
 • pro bratry Svatý <41>-<144>
 • pro vás věčně spasené, Jsem Bratr bohové 42+95=137
 • pro vás svaté Otec 42+96=138
 • pro vás 42+97=139
 • pro vás 42+100=142
 • pro vás 42+101=143
 • pro vás 42+102=144
 • pro vás 42+103=145
 • pro vás 42+104=146
 • pro vás 42+106=148
 • pro vás 42+107=149
 • pro vás 42+108=150
 • pro vás 42+109=151
 • pro vás 42+110=152
 • pro vás 42+111=153
 • pro vás 42+112=154
 • pro vás 42+113=155
 • pro vás 42+114=156
 • pro vás 42+115=157
 • pro vás 42+117=159
 • pro vás 42+119=161
 • pro vás Jsem Ráje Ježíš, Člověk váš 42+120=162
 • pro vás 42+121=163
 • pro vás 42+122=164
 • pro vás 42+123=165
 • pro vás 42+124=166
 • pro vás 42+125=167
 • pro vás 42+126=168
 • pro vás 42+127=169
 • pro vás 42+128=170
 • pro vás 42+129=171
 • pro vás 42+130=172
 • pro vás 42+131=173
 • pro vás 42+133=175
 • pro vás 42+134=176
 • pro vás 42+135=177
 • pro vás 42+136=178
 • pro vás 42+137=179
 • pro vás 42+138=180
 • pro vás 42+139=181
 • pro vás 42+140=182
 • pro vás 42+141=183
 • pro vás 42+142=184
 • pro vás 42+143=185
 • pro vás 42+145=187
 • pro vás 42+146=188
 • pro vás 42+147=189
 • pro vás 42+148=190
 • pro vás 42+149=191
 • pro vás 42+150=192
 • pro vás 42+158=200
 • pro vás 42+171=213
 • pro vás <42>+<76>
 • pro vás <42>+<77>
 • pro vás <42>+<79>
 • pro vás <42>+<80>
 • <43>+<67>
 • 44+64=108
 • <44>+<59>
 • #(44+<44>)-#(54+<54>)
 • 46+57=103
 • #(48+<48>)-#(67+<67>)
 • #(51+<51>)+#(75+<75>)
 • #(52+<52>)+#(68+<68>)
 • #(53+<53>)+#(64+<64>)
 • 57+46=103
 • <59>+<44>
 • 64+44=108
 • #(64+<64>)+#(53+<53>)
 • <67>+<43>
 • #(68+<68>)+#(52+<52>)
 • #(73+<73>)+#(126+<126>)
 • #(75+<75>)+#(51+<51>)
 • <76>+<42> <77>+<42>
 • <79>+<42> <80>+<42>
 • 95+42=137
 • 96+42=138
 • 97+42=139
 • pro vás 100+42=142
 • pro vás 101+42=143
 • pro vás 102+42=144
 • pro vás 103+42=145
 • Mí milí pro vás Jsem milý Člověk104+42=146
 • Mí lidé, pro vás Jsem laskavý 106+42=148
 • Mí bohové, pro vás Ježíš navěky 107+42=149
 • Mí živí, pro vás bratři spasení pro vás 108+42=150
 • Mí věční, pro vás Ježíš Kristus bratři 109+42=151
 • bratři Mí, pro vás Ježíš Kristus váš 110+42=152
 • milovaní pro vás Ježíš Kristus Bratr 111+42=153
 • pro vás 112+42=154
 • pro vás 113+42=155
 • pro vás 114+42=156
 • pro vás 115+42=157
 • pro vás 117+42=159
 • pro vás 119+42=161
 • pro vás 120+42=162
 • pro vás 121+42=163
 • pro vás 122+42=164
 • pro vás 123+42=165
 • pro vás 124+42=166
 • pro vás 125+42=167
 • pro vás 126+42=168
 • pro vás 127+42=169
 • pro vás 128+42=170
 • pro vás 129+42=171
 • pro vás 130+42=172
 • pro vás 131+42=173
 • nebes pro vás Jsem Bůh Kristus 133+42=175
 • pro vás 134+42=176
 • pro vás 135+42=177
 • pro vás 136+42=178
 • pro vás 137+42=179
 • pro vás 138+42=180
 • pro vás 139+42=181
 • pro vás 140+42=182
 • pro vás 141+42=183
 • pro vás 142+42=184
 • pro vás 143+42=185
 • pro vás 145+42=187
 • Jsem milý Člověk pro vás 146+42=188
 • pro vás 147+42=189
 • pro vás 148+42=190
 • pro vás 149+42=191
 • pro vás 150+42=192
 • pro vás 158+42=200
 • pro vás 171+42=213
     
144/666 = 0,216216216216216
Svatý pro člověka, váš Ježíš, Člověk