12957
:-) cha, bratři vaše věčná spása Boží, směje se Bůh. Bratři váš Bůh Jsem věčný: Ježíš Kristus - panen Bratr. Jsem váš Bůh ten den, Ježíš Kristus, bratrů spasených, panen Bratr, bratrů vás spasených věčných bohů. Tento den a Jsme bratři nebo děvčata rodina, bratři věční, znající Boha Jsem vás lidí Král, váš život života, Jsem váš věčně spasený život Jsem vás bohů Člověk milý, Jsem vás věčně spasených milý Bratr.
 • cha, bratři vaše věčná spása, cha=1295
 • :-) Jsem váš Bůh ten den, Ježíš Kristus, bratrů spasených, panen Bratr, bratrů vás spasených věčných bohů 12719+15+223=12597 <den>=19
 • ro-dina-jesus=12958-1=13019-61-1 Jsem váš věčně spasený život bratři, Jsem Beránek ten den lidí bratrů, Ježíš Člověk Ježíš, rodina
 • el+pan=12764+193=12957 Bůh a Pán
 • el+while=12764+193=12957
 • el+(To-Say=295-102=193)=12764+193=12957
 • el+(To+Dop=195-2=193)=12764+193=12957
 • el+(St+One=65+128=193)=12764+193=12957
 • el+witness=12764+193=12957
 • el+(rob#-<rob#>=201-8=2+191=193)=12764+193=12957
 • el+(Asa+<Asa>=134+59=93)=12764+193=12957
 • el+(twenty#-nine#=194-101=-18+211=193)=12764+193=12957
 • el+(<fifty>#+<fourscore>#=157+36=2+191=193)=12764+193=12957
 • el+(<thousand>#-<four>#=521-328=-2+195=193)=12764+193=12957
 • el+(having#=20+173=193)=12764+193=12957
 • el+(<six>#-<fold>#=202-9=12+181=193)=12764+193=12957
 • el+(<six>+<eighty>=190+3=193)=12764+193=12957
 • el+(rule-<rule>=258-65=193)=12764+193=12957
 • el+camp=12764+193=12957
 • el+afraid=12764+193=12957
 • el+La=12764+193=12957
 • el+Even+<Even>=12764+193=12957
 • el+King+<King>=12764+193=12957
 • el+(faithful#+<faithful#>=111+82=6+187=193)=12764+193=12957
 • And+Reuben=12863+91=12954
 • -(<Ha>+<ha>=1+1=2)-(St-An=65-13018=-12953)=-12957 jesus=1 brothers=1 girls=1 <Ha>=1 <ha>=1 Messiah=2 Messias=2
 • <Ha>+<ha>+li+di=1+1+7884+5071=12957 znající Boha Jsem vás lidí Král, váš život života, Jsem váš věčně spasený život <Ha>=1 <ha>=1
 • de+uel-jesus=12670+288-1=12958-1=12957 Znající Boha Deuel=4
 • 12957+(you=4995)=17592 vás bratrů vás věčně spasených bohů Jsem Bůh Kristus věčný váš
 • Ha ha, Já Jsem vámi <Ha>+<ha>=1+1=2 Člověk haha=6
12957/666 = 19 + 303/666 = 19,454954954955
A on řekl, co se týká panen Boha, Mesiáš, váš Bůh Je pro spasené Milý, Toho dne On, Bratr pro spasené bratry, Ježíš. Svatá Odplata: Jsem Člověk bratři Ježíš, Jsem Všemocný, Jsem pro vás Bratr bratři pro spasené milý. Věrný Jsem Bratr lidí Boha, pro spasené milý. Svatá Odplata: Jsem Člověk bratři Ježíš, Jsem Všemocný, Jsem pro vás Bratr bratři pro spasené milý. pro lidi Bratr věčný, Ježíš Kristus, milý Bratr věčný . Řeka: Přátel Boha Člověk a Bratr pro spasené milý. Ten den Ráje Boha lidí Člověk Jsem, váš milý Kristus Člověk, pro spasené milý. Písnička vyzdvižených je Mých bohů života laskavost, Jsem životem živých lidí, lidí životem, věčných spasených Kristus. Bratři váš den, bratrů živých bohů, lidí Člověk Jsem. Dotkne se živých, živých spasených lidí, bratrů Krista živých laskavých, vyzdviženým život váš věčný, ten den, život laskavý , Jsem vašich dnů živých Bratr Kristus, bratrů Bratr, nevěsty živé Bratr milý, živých laskavý, Bůh, Borec nakonec :-)
 • GO-EL=303
 • gather-<gather>=303
 • ko#+nec#=303
 • Solom-On=303
 • Ta-Zem=303
 • Su+Ev=303
 • psal#+fishes#=303
 • <pray>=303
 • angel#=303
 • disciple+<disciple>=303
 • Jsi spasených odměna Kristus, pro věčně spasené <art#>=50+445=495
 • Člověk, váš věčný Bratr, obyvatelé Ráje váš, váš Člověk, milý Člověk věčný, pro lidi spasené six#+<six#>=293+202=26+469=495 čistý 456+39=net+<net>=495 wed=495 fal=495 Kámen: Bratr pro věčně živé, Ježíš Kristus pro věčně spasené Sto-Ne=3-498=-495 pro lidi four-sixty=511-16=495 lidi=16 five+forty=342+153=495 153+342=495 forty+five=153+342=495 roky synů Boha, Kristus Bratr věčný, Odměna pro věčně spasené years-eleven=539-44=495 váš milý, věrný Jsem, Bratr , váš Člověk, pro věčně spasené <two>-<four>=821+326=495 Člověk Ráje obyvatelé ráje váš, váš věčný Bratr, nevěsty laskavý Ježíš, pro věčně spasené <six>#+<twenty>#=202+293=14+481=495 <twenty>#+<six>#=495 six#+<six#>=293+202=26+469=495 Stál lidi spasit milostí Beránka pro věčně spasené St+Al=65+430=495 Bratr Chválený, laskavý Kristus Mých bratrů živých Bratr , pro věčně spasené <three>#+<juda>#=485+10=18+477=495 Bratr <three>=477 lidé Jsem Člověk, pro spasené syny Boha, Ježíš Kristus pro věčně spasené sixty-four=16-511=-495 synů Boha roky, Odměna, Kristus Bratr věčný, Ježíš Kristus pro věčně spasené eleven-years=44-539=-495
 • pro vás Bratr váš, Člověk, věrný Ježíš, Ježíš Kristus pro věčně spasené <four>-<two>=326-821=-495 A on řekl, co se týká <And he said>=454
 • co se týká panen Boha, Mesiáš, váš Bůh Je pro spasené Milý concerning+<concerning>=454=227+227
 • morning#+<morning#>=454=227+227 reg=454 ali=454 bui#=454 Toho dne On, Bratr pro spasené bratry, Ježíš, pro spasené milý t_on#=3+451=454 Svatá Odplata: Jsem Člověk bratři Ježíš, Jsem Všemocný, Jsem pro vás Bratr bratři pro spasené milý <holy>#-<fifty>#=611-157=142+312=454 věrný Jsem Bratr lidí Boha, pro spasené milý <two>-<year>=821-367=454 pro lidi Bratr věčný, Ježíš Kristus, milý Bratr věčný <seven>#-<fold>#=463-9=15+439=454 Řeka: Přátel Boha Člověk a Bratr pro spasené milý Re-Ka=517+63=454 <fold>#-<seven>#=9-463=-15-439=-454 Ráje Boha lidí Člověk Jsem, váš milý Kristus Člověk, pro spasené milý bid#-den#=207-661=2-456=-454 písnička vyzdvižených je Mých bohů života laskavost, Jsem životem živých lidí, lidí životem, věčných spasených Kristus song#+moses#=107+848=1+886+68=955 bratři váš den, bratrů živých bohů, lidí Člověk Jsem twelve+den=187+661=848 Dotkne se živých, živých spasených lidí, bratrů Krista živých laskavých Tou-Ch=8-856=-848 vyzdviženým život váš věčný, ten den, život laskavý <moses+moses's>#=829+19=848
 • Jsem vašich dnů živých Bratr Kristus, bratrů Bratr, nevěsty živé Bratr milý, živých laskavý <two>#+<days'>#=835+13=14+834=848 Bůh, God,=955
 • Borec nakonec bor+ec=4955=564+4391
19

stánky Succoth=19 kadidlo, bratrů laskavost, Ježíš váš věčný incense-<incense>=148-129=19 krutý <cruel>=19 <ascended>=19 <descended>=19 <instructed>=19 <bottles>=19 <fault>=19 <drank>=19
 


303
Proste, Jde Bůh, Bratr Mých bohů, Anděl milosti vaší věčné věčný Beránek Bratr, učedníci, váš Bůh milý, váš věčný Beránek, Cézar, Adam, Eliáš, Živý Bůh… a Bratr. Konec. Jsem živých Bratr bratrů Ráje, Jsem Mých spasených bratrů věčný Bůh. Pokoj ten den, Bratr Jsem milý, nevěsty, synů Boha. Psal rybám, vám Božím lidem, váš Bůh, Ježíš, Bratr váš milý, lidé živí.
Proste <pray>=303 Jde Bůh, Bratr Mých bohů GO-EL=310-7=303 Anděl milosti vaší věčné věčný angel#=4+299=303 cip=303 wea=303 vám spaseným živým milý Kristus Beránek a Bratr cubit+<cubit>=258+45=303 učedníci, váš Bůh milý, váš věčný Beránek, Cézar, Adam, bratr…, Bratr disciple+<disciple>=274+29=303 shromáždí bratry lidi živé, bratry lidi spasené gather-<gather>=168-165=303 Bratr váš věčný, váš Člověk Ga-Tam=329-26=303 Konec. Jsem živých Bratr bratrů Ráje, Jsem Mých spasených bratrů věčný Bůh ko#+nec#=183+120=1+105+197=303 Pokoj ten den, Bratr Jsem milý, nevěsty, synů Boha, Solom-On=314-11=303 Ta-Zem=308-5=303 Jsem Bratr Člověk, bratrů, lidí Boha Su+Ev=136+167=303 psal rybám, vám Božím lidem, váš Bůh, Ježíš, Bratr váš milý, lidé živí psal#+fishes#=276+27=1+324+68=303 30=HE=<standeth>=Lamb=<Adam>=<Caesar>=Two+Seven=<living God>=<Elias>=<Jeshua>=<Shaphan>=<Wilt>=<married>=<learn>=<walking>=meek=soldiers=maiden=<heritage>=<gain> <cherub#>=2+28=30 Ježíš Kristus bratrů spasených breaches+<breaches>=15+15=30 …
303/666 = 0,454954954954955
A on řekl, co se týká panen Boha, Mesiáš, váš Bůh Je pro spasené Milý, Toho dne On, Bratr pro spasené bratry, Ježíš. Svatá Odplata: Jsem Člověk bratři Ježíš, Jsem Všemocný, Jsem pro vás Bratr bratři pro spasené milý. Věrný Jsem Bratr lidí Boha, pro spasené milý. Svatá Odplata: Jsem Člověk bratři Ježíš, Jsem Všemocný, Jsem pro vás Bratr bratři pro spasené milý. pro lidi Bratr věčný, Ježíš Kristus, milý Bratr věčný . Řeka: Přátel Boha Člověk a Bratr pro spasené milý. Ten den Ráje Boha lidí Člověk Jsem, váš milý Kristus Člověk, pro spasené milý. Písnička vyzdvižených je Mých bohů života laskavost, Jsem životem živých lidí, lidí životem, věčných spasených Kristus. Bratři váš den, bratrů živých bohů, lidí Člověk Jsem. Dotkne se živých, živých spasených lidí, bratrů Krista živých laskavých, vyzdviženým život váš věčný, ten den, život laskavý , Jsem vašich dnů živých Bratr Kristus, bratrů Bratr, nevěsty živé Bratr milý, živých laskavý, Bůh, Borec nakonec :-)
A on řekl, co se týká <And he said>=454 co se týká panen Boha, Mesiáš, váš Bůh Je pro spasené Milý concerning+<concerning>=454=227+227 morning#+<morning#>=454=227+227 reg=454 ali=454 bui#=454 Toho dne On, Bratr pro spasené bratry, Ježíš, pro spasené milý t_on#=3+451=454 Svatá Odplata: Jsem Člověk bratři Ježíš, Jsem Všemocný, Jsem pro vás Bratr bratři pro spasené milý <holy>#-<fifty>#=611-157=142+312=454 věrný Jsem Bratr lidí Boha, pro spasené milý <two>-<year>=821-367=454 pro lidi Bratr věčný, Ježíš Kristus, milý Bratr věčný <seven>#-<fold>#=463-9=15+439=454 Řeka: Přátel Boha Člověk a Bratr pro spasené milý Re-Ka=517+63=454 <fold>#-<seven>#=9-463=-15-439=-454 Ráje Boha lidí Člověk Jsem, váš milý Kristus Člověk, pro spasené milý bid#-den#=207-661=2-456=-454 písnička vyzdvižených je Mých bohů života laskavost, Jsem životem živých lidí, lidí životem, věčných spasených Kristus song#+moses#=107+848=1+886+68=955 bratři váš den, bratrů živých bohů, lidí Člověk Jsem twelve+den=187+661=848 Dotkne se živých, živých spasených lidí, bratrů Krista živých laskavých Tou-Ch=8-856=-848 vyzdviženým život váš věčný, ten den, život laskavý <moses+moses's>#=829+19=848 Jsem vašich dnů živých Bratr Kristus, bratrů Bratr, nevěsty živé Bratr milý, živých laskavý <two>#+<days'>#=835+13=14+834=848 Bůh, God,=955 Borec nakonec bor+ec=4955=564+4391