12597
Jsem váš Kristus, věčný Bůh, bratři vy spasení věční bohové, Ano, bohové, vidíte bratři bohové. Jsem laskavý dárce, ano, panen bratrů, Jsem Bratr Ježíš lidí Mých, věčně živých Bratr, váš Kristus, věčný Bůh. Chléb, Člověk a bratrů vás spasených Bratr, Ježíš, pro vás bratři Jsem Člověk, bratři váš Kristus věčný, Bůh......:
 • li+dem+(The+Ten=4598+2=4600)=12597 lidem Mým, pro spasené věčně živé, pro lidi
 • li+dem+(The+Twelve=4598+2=4600)=12597 lidem Ježíš váš
 • li+dem+(The+Root=4598+2=4600)=12597 základ
 • li+dem+(The+First=4598+2=4600)=12597 Ten První
 • li+dem+(The+Truth=4598+2=4600)=12597 Pravda
 • li+dem+(The+Sun=4598+2=4600)=12597 Slunce
 • li+dem+(The+Rejoicing=4598+2=4600)=12597 Radost
 • li+dem+(The+Rich=4598+2=4600)=12597 li+dem+(The+Riches=4598+2=4600)=12597 bohatství bohatých
 • li+dem+(The+Judgment=4598+2=4600)=12597 Soud
 • li+dem+(The+Messiah=4598+2=4600)=12597 Mesiáš
 • li+dem+(The+Beauty=4598+2=4600=12597) Krása
 • li+dem+(The+Charity=4598+2=4600)=12597 Dobročinnost
 • li+dem+(The+Ark=4598+2=4600)=12597 Útočiště
 • li+dem+(The+Rei=4598+2=4600)=12597 Přítel
 • li+dem+(god#-lamb#=4788-188=310+4081+209=4600)=12597 Bůh i Beránek
 • (So#=11113+Be=177-It=293)=12597 Tak to bude: Jsem bohů Bůh a váš věčný Bratr, bratrů, vás věčně spasených bohů
 • (done#+om#=574+12017)+goodman=12591+6=12597
 • el-moved=12764-167=12597 Bůh se pohnul
 • (for#+brethren#)+(jes#-ur_#)=15250-2653=12597
 • (de+ti)-(li+ba)-(matri-x) =11111+1486=111111-5+1491=12597
 • (de+ti)-(li+ba)-(are-<are> )=11111+1486=11111-4397+2911=12597
 • (de+ti)-(li+ba)-(nap#-sal#)=11111+1486=59-1545=-3-11-1472 Já Jsem Ježíš bratři a děvčata, děti líbá, napsal, Ježíš Kristus, bratrů laskavý Člověk
 • (de+ti)-(li+ba)+(a_s#+aba#)=11111+1486=11111+24+27+1435=12597 ... děti líbá, jako Otec, Ježíš, laskavý Člověk, Ježíš Jsem bratři, děvčata, Ženich vás bohů bratrů Jsem milý Bratr Kristus
 • (de+ti)-(li+ba)-(egy#-pt#))=11111+1486=736-2222=735-2221=12597 Já Jsem Ježíš bratři a děvčata děti Egypta líbá Ježíš, laskavý Člověk
 • (de+ti)-(li+ba)+(fat-<fat>)=11111+1486=1111-1616+130=12597 Já Jsem Ježíš bratři a děvčata, děti Otec, Ježíš, laskavý Člověk
 • (de+ti)-(li+ba)+(Be-Jew )=11111+1486=1111+1777-291=12597 Já Jsem Ježíš bratři a děvčata, Jsem Bůh, váš věčný Ježíš, Ježíš, laskavý Člověk
 • (de+ti)-(li+ba)+(live#+<live#>)=11111+1486=11111+1239+247=6+1480=12597
 • (de+ti)-(li+ba)-(bec#) =11111+1486=11111+209+1277= 12597 ...Ráje věčný bratrů bohů Bůh
 • (oh+<oh>=606+3 lidí Člověk a Bratr)+om =609+11988=12597 protože Omega Jsem Já: om: 11988/666 = 18 Jsem bratrů věčně živých životem, Jsem Ježíš Kristus živý, Jsem život
 • ian+om=609+11988=12597 lidí věčných Jsem věčným životem života
 • first+om=609+11988=12597 lidí věčných Jsem věčný život života worship=198 Jesus Christ=198 form=198 honour=198 koho Jsem určil <Jeremiah>=198
 • chl#+eb#=6+1253=1+42+1216=1259 Chléb, Člověk a bratrů vás spasených Bratr, Ježíš, pro vás bratři Jsem Člověk bratři váš Kristus věčný
 • ano yea#=1259 <full>=259 podívejte <see#>=597 bohové els#=597 gra#=597 Beh=597 yea#=105+1154=1259 Ano, Mých spasených synů Boha Kristus milý
 • per+adventure=1224+35=1259 Jsem panen milý Bratr Kristus
 • Bratr a Bůh váš je Bůh Kristus bratři váš Kristus věčný <3>+<72>=75...1259
 • Pán, věrný věčný milý Beránek Ba+Al=829+430=1259
 • Milosti Beránek věrných věčný= Al+Ba=430+829=1259
 • day-eleven=2641-44=2597 eleven-day=44-2641=-2597 synů Boha den, Odměna, váš Člověk pro bratry, Ježíš Kristus, vás spasených věčný Bůh
 • jo#+hn#=2376+221=13+1601+983=2597 Jsem laskavý dárce, ano, panen bratrů, Jsem Bratr lidí Mých, věčně živých Bratr, váš Kristus, věčný Bůh
 • MATRIX ČÍSLA Milý lidí Bratr je lidí Bůh bratři váš Kristus věčný <4>+<63>=67...1259
 • bratrů spasených Bratr Jsem, Beránek vykoupených posvěcených věčný váš #(15+<15>)-#(31+<31>)=30+62=92...1259
 • panny váš Bůh navěky <22>+<27>=49...1259
 • ženich věrný, pro živé Jsem Člověk milý Ježíš Kristus synů Boha Člověk #(24+<24>)-#(82+<82>)=48-164=-116
 • ženich, živých Člověk, laskavý Ježíš, Bůh váš #(24+<24>)-#(86+<86>)=48-172=-124...1259
 • ženich živých laskavý Ježíš Kristus bratrů bohů Člověk, Jsem Bratr váš #(24+<24>)-#(88+<88>)=48-176=132...1259
 • váš Bůh panny navěky <27>+<22>=49...1259 lidí Bratr milý je lidí Bůh <63>+<4>=67...1259
 • bohové váš Bratr je Bůh Kristus <72>+<3>=75...1259
 • Bratr Jsem bratrů spasených Ježíš Kristus, lidé váš Beránek, Bratr váš #(31+<31>)-#(15+<15>)=62-30=32...-1259
 • věrných ženich, bratrů Člověk milý, laskavý, synů Boha Člověk #(82+<82>)-#(24+<24>)=164-48=116...-1259
 • živých lidí bratrů spasených ženich je Bůh váš Ježíš Kristus laskavý, bratři váš Milý #(86+<86>)-#(24+<24>)=172-48=124...-1259 #(88+<88>)-#(24+<24>)=176-48=128...-1259
12597/666 = 18 + 609/666 = 18,9144144144144
Bratrů, vás spasených věčných bohů, Jsem Život, lidé věční .V tom čase slavném, vinného lisu, Spása bratrů, bratrů Boha, bratrů živých dětí Jsem život Mých živých. Krev pro lidí spasené, bratrů život, odměna Boha, Jsem život věčný, bratrů, milému synu, vstupte branami svatý národe, ryby Galilejské, opravdu ukrytý poklad mysli Věčnosti branami radostně vstup svatý národe, ryby Galilejské , věčná Jsem Odměna nevěsty, skutečnému pravdivému mládenci synu. ... Opravdu ukrytý poklad mysli. ..Řekl Jsem víc, mnohem víc
mládenec Ježíše Krista syn teen-one=-4144 syn son#=4144 pravdivý tr#-ue#=4144 mládenec one-teen=4144 <brothers#>=1 nevěsta bride#=41 <bride#>=14 tam je odměna <issachar#>=44 radostně glad#=144 vstupte <enter>=144 branami <gates#>=144 Svatý <Holy>=144 národe <nation>=144 galilejské Galilee+<Galilee>=144 ryba fish#+<fish#>=144 navíc <Moreover>=144 Jsem řekl i said# Jediný Bůh One+Seven=144 Bůh Jediný Seven+One=144 spasených Ježíše Krista mladých five#-teen#=144 mladých Ježíše Krista spasených teen#-five#=-144 synů Boha svatých Eleven+Holy=144 synů Boha Ježíše Krista svatých Eleven-Holy=144 opravdu Verily+<Verily>=144 ukrytý hid#-<hid#>=144 poklad treasure#+<treasure#>=144 mysli mind=144 an:=144 mna=144 rof#=144 vel#=144 apo#=144 uir#=144 mys=144 zr#=144 either=914