10000

bratři Mí, lide Můj, děvčata Má, Vy, Ježíše

brothers=1 <lid>=1 girls=1 <You>=1 jesus=1

10000/666 = 15 + 10/666 = 15,015015015015

Ježíš Kristus, bratrům spaseným, Mým, kteří jsou bratři:

 • (who+so=21017)-(bre+thren=2017)=10000
 • (sa-yi+jesus=13813-1797+1=12017)-2017=10000 Řekl Ježíš: Jsem Bratr živých, bratrů Bratr, bratrů bohů věčný Bůh, Ježíš, bratrů Ráje Jsem Bůh: 2017
 • sa-yi-<on#>=12016-2016=10000 Jsem Rájem lidí, Ráje Jsem Člověk ...lidi=16 (taky 60,600...)
 • shall be-done-(of#-on#)=-10000 Bude to uděláno, ten den on=25.9.2017 a udělá to On, váš Člověk, Ježíš Kristus, Bratři on#=26151
 • (ten+lev)#-(of#-on#)=-10000
 • (lev+ide)#-(of#-on#)=-10000
 • (pro+nas)-(of#-on#)=-10000
 • (let-adar)#-(of#-on#) =-10000
 • (<now>+<nine>+<holy>=2017)#-om# =-10000 nyní svatý věčný Jsem Život
 • (Lev+Evi)-(so+seven-thunders)=-10000
 • (Lev+Evi)-(el-come)=-10000
 • priests-(so+seven-thunders=10400)=-10000
 • priests-(el-come=10400)=-10000
 • (Bra+Si)-(so+seven-thunders)=-10000
 • (Bra+Si)-(el-come)=-10000
 • (Co+Su=400)-(so+seven-thunders=10400)=-10000
 • (Co+Su=400)-(el-come=10400)=-10000 přicházející Bůh
 • (so+seven-thunders)+(ach#-ish)=10000 ach, Muž
 • (so+seven-thunders)+( Ah-Ab)=10000 Ah Otec
 • (so+seven-thunders)-priests=10000
 • (so+seven-thunders)-(Co+Su)=10000
 • (so+seven-thunders)-(Lev+Evi)=10000
 • (so+seven-thunders)-(Bra+Si)=10000
 • (so+seven-thunders)-She=10000
 • (so+seven-thunders)-(Saul-Om)=vyžádaný Jsem váš Kristus 10000
 • stood#+ra#-(coming+<coming>=101+100=201)#=10000 stál Bůh přicházející
 • stood#+ra#+(spe-cha)=10000
 • stood#+ra#+(Pro-Co)=10000
 • stood#+ra#+(zi+sk=275-476=-201)=10000
 • stood#+ra#+(brat#-rum#=3-204=-201)=10000
 • stood#+ra#+(sy-nu=162-264=-201)=10000
 • stood#+ra#-rob#=10000 stál Bůh rob
 • stood#+ra#-teen# =10000 stál Bůh mladých
 • stood#+ra#-<child#>=10000 stál Bůh dětí
 • stood#+ra#-(sold+<sold>=119+82=201)#=10000 stál Bůh prodaných
 • stood#+ra#-(hang+<hang>=182+19=201)#=10000 stál Bůh pověšených
 • stood#+ra#-(eleven+fifty)#=10000 stál Bůh dětí Boha spasených
 • stood#+ra#-(male+<male>=156+45=201)=10000 stál Bůh mužů
 • stood#+ra#-<We>=10000 stál Bůh náš
 • stood#+ra#-died#=10000 Stál Otec mrtvých
 • stood#+ra#-All=10000 stál Bůh všech
 • stood#+ra#-(wrought+<wrought>=101+100=201)# stál Bůh zapsaných
 • stood#+ra#-<tree#>=10000 stál Bůh lidí
 • stood#+ra#-<praise> =10000 stál Bůh chválený
 • stood#+ra#-(came-<came>=1+200=201)#=10000 Stál Bůh, přišel
 • stood#+ra#-wrath#=10000 stál Bůh v hněvu
 • stood#+ra#-border#=10000 stál Otec na hranici
 • stood#+ra#-(walk#-<walk#>)=10000 stál Otec a procházel se
 • om#-(<now>+twelve-two=2017)]# =10000 Jsem Život, nyní, bratři váš Mesiáš
 • om#-(<now>+holy+eleven=2017)#=10000 Jsem život, nyní, svatých synů Boha
 • om#-(<now>+<nine>+<holy>-2017)#=10000 Jsem Život, nyní, věčně svatý
 • om#-(<now>+seven-thunders=2017)#=10000 Jsem život, teď, 2017, to říká těch 7 hromů
 • (is-dom=23800)-(who#+so#=13800)=10000 Je domov, váš bratr živých, Jsem Bratr životem bratrů
 • (is-dom=23800)-(ma#+rk#=13800)#=10000 Jsem Bratr Životem označených
 • (who+so)-(bre+thren)=12017-2017=10000 kteří Jsou bratři, 2017
 • om#-(bre+thren)=12017-2017=10000 Jsem život bratrů, 2017
 • who#+so#+om#+<master>=25917 Kterých Jsem života Mistr: 25.9.2017
  92517-25917=66600 |/666=100 Mistr lidí :-) věčných vás přátel Boha, váš Kristus, věčný Jsem Bůh, vás spasených bratrů bohů 25.9.2017
 • (uc#-il#=1376-13278)+(cr#+eator#=1897+5) učil Stvořitel: Jsem Bratr bohů, Člověk, Jsem Bratr vás bohů živých, bratrů živých věčných bohů Jsem živý věčný Bůh, Kristus
 • (And+Seventy)-(hus+ite)=12864-2864=10000 a bohové husité, Jsem vás živých lidí milých váš živý Člověk milý, bratři
 • And+Days-(hus+ite)=12864-2864=10000 a dny husité, Jsem vás živých lidí milých váš živý Člověk milý, bratři
 • (And+Last)-(hus+ite)=12864-2864=10000 a nakonec husité, Jsem vás živých lidí milých váš živý Člověk milý, bratři
 • (spas#-it#)+(hus+ite) (spas#-it#)+(hus+ite)+(_l) (spas#-it#)+(hus+ite)-(_l) (_l)
  -22000 -10000 -34000 12000
  spasit husity bratry
  brethren=12
 • (de+ti=12670+8730) (de+ti)+(ian#=-om#) (de+ti)-(ian#-om#) (ian#-om#=617-12017)
  21400 10000 32800 -11400
  děti, Mesiáš šel, bratři, Bratr vás živých, bratry spasit, Machr Ježíš
 • MA MA+CHR MA-CHR CHR
  4 4 4 0
  Ma Ma+Chr Ma-Chr Chr
  850 1493 207 643
  ma ma+chr ma-chr chr
  ma ma+chr ma-chr chr
  11330 11470 11190 140
  ma# ma#+chr# ma#-chr# chr#
  12184 12967

  11401

  783
 • (ho+wbeit)-(hus+ite)
  16444
  Jak to bude Husité? Jsem Člověk za odměnu